S.N. LAZAREV: MENIŤ SA PRINÁŠA ŠŤASTIE / S.N. LAZAREV: THE DEVELOPMENT OF YOURSELF BRINGS LUCK (SK, ENG)

06.09.2019 10:46

Sergej Nikolajevič Lazarev

"Védy hovoria o troch zdrojoch hriechu: chtíč, hnev a chamtivosť. Chtíč znamená prioritu pôžitku nad dôstojnosťou, mravnosťou a láskou v duši. To znamená, že láska k Bohu je nahradená sexom, holdovaním alkoholu a žravosťou. Každé náboženstvo predpisuje obeť: pôst, striedmosť. Pravidelné odtrhnutie sa od pripútaností a inštinktov pomáha človeku pocítiť realitu Božského princípu a iluzornosť ľudských vášní. Potrebujete svoju dušu a podvedomie ešte veľa vychovávať a vychovávať. Ale veď meniť sa prináša šťastie." Sergej Nikolajevič LAZAREV, úryvok z knihy TAJOMSTVO ŠŤASTNEJ RODINY

-   -   -

"The Vedas are speaking about three sources of sin: lust, anger and greed. Lust means the priority of pleasure over dignity, morality and over the love in human's soul. That means the love to God is replaced by sex, desire to get drunk and bellyworship. Order of almost every single religion is a sacrifice: fasting, moderation. Because the periodical cutting-off adherences and instincts helps a man to feel the reality of Divine principle and an illiusion of his passions. You have your soul and your subconsciousness bring up, bring up! But the development of yourself brings luck." Sergey Nikolayevich Lazarev