S.N. LAZAREV - MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ (SK, CZ)

14.10.2017 15:12

Neprijatie minulosti rodí nenávisť a túžbu pošliapať lásku. Neprijatie súčasnosti rodí urážku, túžbu zabrzdiť alebo zastaviť cit lásky. Neprijatie budúcnosti rodí strach, pochybnosti a snahu ovládať lásku. Je to tá najjemnejšia a zároveň tá najnebezpečnejšia úroveň. Za snahu diskreditovať lásku, znehodnotiť jej význam, zameniť ju inými záujmami, za pokus rozhodovať o tom, koho je možné milovať a koho nie, človek dostáva najtažšie choroby. Veď nás Boh riadi skrze lásku, a keď sa snažíme tento cit si podriadiť, potom je to pokus ovládať Boha-Stvoriteľa, je to princíp rakovinovej bunky.

S. N. Lazarev - Diagnostika karmy 9

 

CZ:

Nepřijetí minulosti rodí nenávist a touhu pošlapat lásku. Nepřijetí současnosti rodí urážku, touhu zabrzdit nebo zastavit cit lásky. Nepřijetí budoucnosti rodí strachy, pochyby a snahu ovládat lásku. Je to nejjemnější a nejnebezpečnější úroveň. Za snahu diskreditovat lásku, znehodnotit její význam, zaměnit ji jiným zaujetím, za pokus rozhodovat o tom, koho je možné milovat, a koho nelze, člověk dostává nejtěžší onemocnění. Vždyť Bůh nás řídí skrze lásku, a když se snažíme tento cit podřídit sobě, pak je to pokus ovládat Stvořitele, je to princip rakovinné buňky.

S. N. Lazarev - Diagnostika karmy 9

www.sergej-lazarev.cz