S.N. LAZAREV: NEOPÄTOVANÁ LÁSKA

30.04.2019 18:59

Sergej Nikolajevič Lazarev

Otázka od čitateľky: "Neopätovaná láska!!! Ako sa mám zachovať? Už niekoľko rokov milujem ženatého muža. On o tom nevie, je ku mne ľahostajný. Robím dobre, keď sa zriekam vzťahov s ním, pričom ho neprestajne milujem? Kde je hranica medzi pokorou a zriekaním sa túžob? Podľa toho, že sa mi silno zhoršilo zdravie, (v najbližších dňoch mám podstúpiť operáciu), nesmerujem k Bohu. V čom robím chybu v danej situácii?"

Odpoveď S.N. LAZAREV: "Predstavte si zviera, ktoré sa najedlo, potom sa venovalo sexuálnemu aktu. Teraz si predstavíme človeka, ktorý spravil to isté. V čom je rozdiel? V podstate je to jedno a to isté. Ale u človeka, okrem témy túžob a rýchleho uspokojenia, sa zapojuje pojem krásy, komunikácie, čiže energia túžob pracuje na vývoji. Pokiaľ sa človek nebude ovládať, keď smeruje k vysokým citom, v ktorých je viac lásky, premení sa na zviera. Nedávno mi jedno dievča napísalo odkaz: "Chcem sa naučiť umeniu lásky a premýšľam: kto by ma to mohol lepšie naučiť - muž alebo žena?" Pravdepodobne mala na mysli sex. Sex a jedlo je z energetického hľadiska jedno a to isté. (pozn. Biblik: preto pravidelné pôsty a zdržanie sa jedla a dočasné odpútanie sa od všetkého pôsobí veľmi podobne ako sexuálne uspokojenie) Aj tu sú pravidlá veľmi jednoduché: nezmeniť to na cieľ a neponáhľať sa. Pokiaľ porovnáme sex s jedlom, potom si môžeme predstaviť nasledovný obraz: Veľmi dôležitý je dobrý kuchár, teda rozsah a hĺbka našich citov. Význam má zariadenie reštaurácie, v ktorej jeme, - to sú naše vzájomné vzťahy, dvorenie sa jeden druhému, ktoré pomáha premeniť sexuálnu energiu na duchovnú a láskyplnú. Dôležitý je krásne prestretý stôl, čiže nežný, zdržanlivý vzájomný vzťah. Dôležitá je atmosféra, v ktorej jete. A ako už dávate lyžicu do úst - to je posledná vec. Dôležité je, aby sme sa neponáhľali, neprejedali sa a premýšľali o tom, kto je vedľa nás. Takže zdržanlivosť našich živočíšnych túžob a citov nás činí ľuďmi, ale láska - to je tiež cit, ktorý je nežiadúce potlačovať a brzdiť. Ovládať ho a snažiť sa podriadiť ho sebe je neprípustné. Preto, ak milujete - priznajte sa milovanému človeku, a snažte sa s ním stretnúť. Pokiaľ odmietne - prežívajte utrpenie, ale skrátka niekedy je zrieknutie sa skutkov, napomáhajúcich prejaviť Váš cit, v skutočnosti potlačovaním citu lásky! Nie je potreba sa báť citu lásky a mať z neho komplexy. Keď sa nestane milovaný človek milencom, skúste sa s ním iba kamarátiť. Kamarátstvo - to je láska bez sexu. Preto chcem ešte raz zdôrazniť - nehanbite sa za Váš cit a nemajte o Váš cit obavy. Choďte za ním a podriaďujte sa mu. Pokiaľ budete ponížená, verte, že sa tak stane iba s Vašimi túžbami, na láske sa to neodrazí.

    Ponížiť, uraziť lásku je nemožné. "

 S.N. LAZAREV -  Kniha VZŤAHY