S.N. LAZAREV: NIELEN CHLEBOM JE ČLOVEK ŽIVÝ

07.05.2018 17:07

Sergej Nikolajevič LAZAREV

Správny náhľad na svet a chápanie sú teraz oveľa dôležitejšie než bývanie a kus chleba. A pri hľadaní takéhoto chápania sa opäť vraciame k svätým pravdám. Novo začína znieť známy biblický výrok:"Nielen chlebom je človek živý." Idey sa stále viac naplňujú silou a za absencie správneho chápania postrkujú stále bližšie svojich autorov ku priepasti. Na začiatku minulého storočia neznámy pracovník patentovej kancelárie zostavil vzorec: E = mc². Uplynuly asi tri desaťročia, v podstate nepatrná doba, a nasledoval výbuch atómovej bomby. Výbuch zvestujúci, že do kolektívnej samovraždy neostáva už tak veľa času. Ubehlo ešte ďalších tridsať rokov a objavili sa atómové ponorky, z ktorých každá môže zničiť celé ľudstvo. A popritom zmenilo sa nejako naše vedomie a náhľad na svet? Nie, stále viacej zaostáva za našimi možnosťami! Pokiaľ sa nezmeníme, zahynieme. Teraz to začína chápať každý. Na Východe sa odpradávna zdôrazňovalo: zmeň seba a dokážeš zmeniť celý svet.

Aby sme sa zmenili, musíme mať správne myšlienky, správne chovanie; je potreba chápať zákony, podľa ktorých žije Vesmír, je potreba vychovávať svoje city, vychádzajúce z lásky a dobrosrdečnosti. Človek s nedokonalou dušou sa nemôže dotknúť tajomstva bytia, taký jednoducho zahynie. Lekár s nedokonalou dušou neprospeje pacientovi, vedec s nedokonalou dušou bude robiť objavy, ktoré povedú k smrti ľudí. V poslednom storočí sa ľudstvo snažilo spotrebovávať, ale nie zhromažďovať. Povestný kus chleba sa stával stále dôležitejším. A na chápanie sveta je vynakladané stále viac síl než na získanie chleba. Svet sa odnaučil myslieť. Filozofovia a mudrci zmizli. Nikto nechce dávať, všetci chcú spotrebovávať. Symptomatickou sa stala nielen medicína, ale taktiež ekonomika, politika a filozofia. Ak vznikol problém, je potreba ho odstrániť. Pochopiť, prečo vznikol, prečo je jeho vznik zákonitý, o tom sme si nezvykli premýšľať.

Jeden profesor raz povedal: "Nemienim študentom poskytovať vedomosti. Za niekoľko rokov sa to všetko zmení. Učím ich pracovať s týmito znalosťami, učím ich správne myslieť." Dlho sme boli zlými študentami a zlými profesormi. Teraz sa pozerám na televíziu a vidím, ako sa učíme myslieť. A od povrchných výčitiek, nenávisti a obvinení, ktoré majú za cieľ odstránenie prekážajúceho problému, prechádzame k pochopeniu tej previazanosti medzi prebiehajúcimi udalosťami. Nesmieme hľadať vinníkov, aby sme si na nich vyliali zlosť, musíme sa sami rozvíjať a meniť. A to bude najlepšou ochranou pred opakovaním chýb z minulosti.

Pri diagnostike štruktúr poľa som sa učil myslieť. Ukázalo sa, že drobučký organizmus a obrovský štát žijú podľa spoločných zákonov. Takže, pokiaľ túžite ovládať moju metódu, naučte sa predovšetkým myslieť.

Sergej Nikolajevič LAZAREV  - Kniha VZŤAHY