S.N. LAZAREV: NOVOROČNÝ POZDRAV 2020

08.01.2020 19:51

Sergej Nikolajevič Lazarev: Novoročný pozdrav 2020

https://www.youtube.com/watch?v=KqHOX83FdOs