S.N. LAZAREV: O MODIFIKÁCII POČASIA

01.06.2018 17:59

Obdobie nadchádzajúcej kataklizmy* svedčí nielen o ekologických zmenách, ale i o deformácii energeticko-informačných štruktúr Zeme. Človek, ktorý sa dnes pokúša riadiť prírodu, ovplyvňovať neživé objekty, negatívne vplýva i na sústavu autoregulácie biopoľa zemskej biogenosféry (bod 2.2.1.1 str.23; pozn. prekl.) a deformuje energeticko-informačné štruktúry Zeme. Testy naznačujú, že na štruktúry informačného poľa priestoru, a teda i človeka, negatívne pôsobí dokonca aj nespokojnosť s počasím.

(*orig. mn.č. obdobie nadchádzajúcich katakliziem)
Sergej Nikolajevič Lazarev