S.N. LAZAREV O SATANISTICKEJ ELITE: MUSÍME S NIMI BOJOVAŤ, ALE NESMIEME ICH ODSUDZOVAŤ

17.05.2021 19:49

S.N. LAZAREV O SATANISTICKEJ ELITE: MUSÍME S NIMI BOJOVAŤ, ALE NESMIEME ICH ODSUDZOVAŤ:

https://www.youtube.com/watch?v=wiu91_3KxJc

„Musíme s nimi bojovať, ale nesmieme ich odsudzovať. Sú to duševne chorí ľudia, ich duša sa odvrátil od Boha, preto je treba k ním byť súcitní. Ale je s nimi nutné bojovať!"

Tí, ktorí sa snažia urobiť otrokov z vnútorne slobodných ľudí budú nielen potrestaní, ale taktiež neuspejú! Boh je silnejší než akákoľvek svetová elita."

Terajšie pravoslávie a katolicizmus zišli zo správnej cesty a ich hlavný smer sa líši od toho, čo učil Kristus, preto si prečítajte Bibliu. (pozn. red.: Biblia sa veľmi líši od katolíckej náuky, zrejme preto nám na náboženstve nikdy o Biblii nič nehovorili)

 

"BUĎTE RADOSTNÍ, NIKDY SA NEVZDÁVAJTE A HĽADAJTE NOVÉ A NOVÉ FORMY ROZVOJA. MUSÍME BYŤ ENERGICKÍ, ODVÁŽNI, NEZÁVISLÍ, DOBROSRDEČNÍ A VŠETKO SA NÁM PODARÍ" S.N. LAZAREV

 

Jednu z najlepších kníh S.N. LAZAREVA ZDRAVIE ČLOVEKA kúpite tu:

https://www.biblik.sk/products/zdravie-cloveka1/