S.N. LAZAREV O ŠŤASTÍ

15.08.2017 23:48
     Sergej Nikolajevič Lazarev

 

Často jsem viděl následující obrázek. Nějakého člověka má potkat velké štěstí. Mohou to být peníze, které vydělá, dům, který postaví, schopnosti, které si osvojí a které mu přinesou uznání a slávu, nebo láska, kterou pocítí k ženě. Předtím než Bůh člověka něčím odmění, ho nejprve zkouší, zda dokáže něco obětovat. Ten, kdo neumí ztratit, nemá právo něco získat. A potom člověk místo možného štěstí získá nemoc nebo smrt.

S. N. Lazarev - Člověk budoucnosti 1
www.sergej-lazarev.cz

I've often seen the following picture. A man is supposed to be very lucky. It may be the money he makes, the house he builds, the skills he will learn and that will bring him credit and glory, or the love he will feel for his wife. Before God rewards a man, he first tries to see if he can make a sacrifice. The one who can't lose has no right to win. And then a person, instead of potential luck, gets a disease or death.

S.N Lazarev  - Man of the future 1
www.sergej-lazarev.cz