S.N. LAZAREV: ODPOVEĎ NA PITIE KÁVY, FAJČENIE, ALKOHOL A DROGY

13.04.2018 19:03

Otázka čitateľa: Často cítim, ako sa silno mením , keď vypijem kávu. A len vtedy môžem pracovať, tvoriť, činiť rozhodnutia. Bez kávy mi v práci bránia neustále pochybnosti, chýba mi silná túžba niečo robiť. Ako podľa vášho názoru ovplyvňujú stimulátory typu kávy štruktúry poľa? Nakoľko sú škodlivé podobné závislosti?

Odpovedá Sergej N. Lazarev:

- Alkohol, cigarety, káva, drogy napomáhajú výdaju jemnej energie. Schéma dopingu: ak človek produkuje energiu predovšetkým pod vplyvom stimulátorov, potom organizmus postupne slabne. Zdrojom energie sa nestáva láska v duši, ale devastácia strategických zásob pod vplyvom stimulátorov. V dôsledku toho záľuba v takých prostriedkoch pustoší hlavné zásoby (spaľuje zajtrajšie drevo, pozn. Biblik) a môže viesť k chorobám a zosilneniu závislostí všeobecne. Myslím si, že obzvlášť škodlivé je užívať stimulátory na jar, pretože na jar sa cit lásky aktivizuje v našom podvedomí, dáva nám novú energiu a pripojuje k jemným plánom.

 Sergej Nikolajevič Lazarev - Diagnostika Karmy 10