S.N. LAZAREV: ODPÚŠTANIE HRIECHOV

18.05.2018 15:19

Sergej Nikolajevič LAZAREV:

Keď hovoríme, že Boh odpúšťa hriechy, najčastejšie tým myslíme, že nás môže zbaviť chorôb, lebo Jeho vôľa je všemocná. Preto, keď sa ľudia modlia za odpustenie svojich hriechov, prevažná väčšina ľudí myslí na uzdravenie sa z choroby, čo ale nie je oslobodenie sa od hriechu, je to iba zbavenie sa jeho následkov, odstránenie jeho ochrannej funkcie.

Premýšľal som o tom, čo je to hriech. Pred troma tisícročiami bolo v židovskom myslení pochopenie toho, čo je to hriech, nerozlučne spojené s pochopením toho, čo je to choroba a uzdravenie, pretože Boh predsa povedal: "Pokiaľ budete hrešiť, pokiaľ nebudete dodržiavať prikázania, budete chorí." Keď sa teda človek uzdravil, ľudia sa prirodzene domnievali, že skutočne mu boli odpustené jeho hriechy. Vďaka tomu bolo pre človeka, ktorý ctil Starý zákon, pojmy "hriech" a "odpustenie hriechu" neoddeliteľne spojené s pojmom uzdravenie. Keď začal Ježiš Kristus uzdravovať ľudí, teda zbavovať ich chorôb, ktoré, ako je napísané v Tóre, sú poslané Bohom za konkrétne skutky, ľudia usúdili, že môže odpúšťať hriechy. Tento naivný pohľad a nepochopenie toho, čo je hriech, sa preniesol i do súčasného náhľadu na svet. Ježiš Kristus bol ukrižovaný, pretože sa prehlásil za Boha, presnejšie: v predstavách ľudí, ktorí žili v tej dobe, prehlásil sám seba za Boha, akokoľvek tak tomu v skutočnosti nebolo. Rovnako si ľudia mysleli, že Ježiš odpúšťa hriechy, ani tak tomu však nebolo. Keď Ježiša Krista jeho učeníci nazvali hriechu prostým, rozčúlil sa a povedal: "Neopovažujte sa mi hovoriť všedobrý, ani hriechu prostý."

Všedobrý znamená dobrý vo všetkom - keď však človek hreší, stráca dobro. "Všedobrý a hriechuprostý je iba Boh." Keď Ježiš liečil ľudí, pomáhal im zbaviť sa následkov hriechu skrze pocit prvenstva lásky, prvenstva duše nad všetkým ostatným, inými slovami liečil ľudí pochopením, láskou, vysvetlením vesmírnych zákonov. Ježiš miloval ľudí a uzdravoval ich tým, že im pomáhal zmeniť ich charakter, ale ľudia tej doby to nedokázali pochopiť, a preto videli v jeho učení len jediné: možnosť, ako sa zbaviť nepríjemností a chorôb. To je však typický pohanský pohľad na veci - tam je hlavné pre človeka jeho fyzické telo, blahobyt a zdravie. Modlím sa, idem do kostola, niekoho uctievam iba preto, aby som sa zbavil chorôb. Ľudia nevideli nič iné, než schopnosti Ježiša Krista konať zázraky, zbavovať chorôb a odpúšťať hriechy, preto usúdili, že je Boh.

Uvažujme logicky: pokiaľ by Ježiš Kristus mohol sňať akýkoľvek hriech, znamenalo by to, že človek sám za hriech už nenesie zodpovednosť. Ježiš by bol schopný odpúšťať akýkoľvek hriech ako Boh, stačilo by iba mávnuť rukou a povedať: "Tvoje hriechy sú Ti odpustené!", a človek by sa uzdravil. Prečo však, keď došlo k uzdraveniu Ježiš takému človeku povedal: "Viera Tvoja Ťa zachránila!"...? To naznačuje dôležitosť úlohy človeka samotného - keď veril a bol pripravený zmeniť sa, keď sa pre neho láska dostala na prvé miesto, keď začal vnímať svoje Božské "Ja" ako skutočnú realitu, tak potom sa uzdravil! Takže Ježiš ani tak neodpúšťal hriechy, ako pomáhal ľuďom prekonať ich vnútorný hriech, kôli ktorému strácali pocit jednoty s Bohom a pocit lásky v duši.

Pokiaľ by Ježiš mohol všetkým odpustiť hriechy, iste by ich odpustil, bez ohľadu na to, či by to človek chcel, či nie. Keď ale Ježiš prišiel do svojej dediny, tak to, ako je povedané v Biblii, nedokázal, nebol schopný vyliečiť mnoho ľudí, práve kôli ich nevere. Všetci hovorili: "To je syn tesára Jozefa, ako by nás mohol uzdraviť!" Pokiaľ sa človek nechce meniť, nechce zvyšovať množstvo lásky vo svojej duši a vzdať sa toho, čo bráni láske, pokiaľ je naladený skepticky, potom sa uzdraviť nedokáže. Aby bolo možné sa uzdraviť, je potreba oprostiť sa od všetkého. Keď má človek pocit nadradenosti, neomylnosti, svojej pravdy, nezmení sa - načo sa totiž meniť, keď ja som ten, kto má pravdu?! Takých ľudí Ježiš uzdraviť nemohol, odpustenie hriechu sa nekonalo. Aj v dnešnej dobe ľudia snívajú o uzdravení tela, avšak meniť sa nechcú. Pokiaľ sa ale nachádzame pod vplyvom primitívneho modlárskeho myslenia, sme odsúdení k nepochopeniu Ježišových slov.

Kresťanská náuka to je doktrína o transformácii človeka.

 

Sergej Nikolajevič Lazarev - Kniha ZDRAVIE ČLOVEKA