S.N. LAZAREV: PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR CHILDREN'S SPIRITUAL DEVELOPMENT (EN, SK)

29.06.2018 14:11

SERGEY NIKOLAYEVICH LAZAREV:

"Our children have energy potential that is ten times higher compared to that of our ancestor's children, a few generations ago. Nevertheless we pay too little attention to our children's spiritual development; we focus them primarily on their professional activities, taking care of the future material wealth of our descendants."

 
SERGEY NIKOLAYEVICH LAZAREV, Book
 
PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR CHILDREN'S SPIRITUAL DEVELOPMENT
 
PROSÍM VÁS, STARAJTE SA V PRVOM RADE O DUCHOVNÝ ROZVOJ VAŠICH DETÍ
 
"Energetický potenciál našich detí je až desať krát vyšší v porovnaní s deťmi našich predkov, ktorí žili na Zemi pred niekoľkými generáciami. Napriek tomu, duchovnému rozvoju našich detí venujeme však až príliš málo pozornosti; sústredíme sa v prvom rade na ich pracovné aktivity, staráme sa bohužiaľ v prvom rade o materiálne bohatstvo našich potomkov."
 
PROSÍM VÁS, STARAJTE SA V PRVOM RADE O DUCHOVNÝ ROZVOJ VAŠICH DETÍ
 
Sergej Nikolajevič Lazarev, Kniha