S.N. LAZAREV: PRE DIEŤA JE NEBEZPEČNÉ, KEĎ SA PRED NÍM RODIČIA HÁDAJÚ (DÔLEŽITÉ, PROSÍM ČÍTAJTE)

14.02.2020 19:48

Sergej Nikolajevič LAZAREV

 "Takže, človek sa narodí a mnohé závisí na tom, čo cíti jeho matka a otec. Dieťa vníma svet prostredníctvom pocitov matky a jej pocity mnohokrát zosilňuje. Nedávno sa mi znovu potvrdil ohromný význam spomienok na detstvo. Otec a matka symbolizujú pre dieťa Jednotného Stvoriteľa, Ktorý JE zastúpený mužským i ženským princípom. Tieto dva protiklady musia byť zjednotené láskou, preto tým, že miluje otca i matku dieťa utvára správny emocionálny model sveta.

Pre dušu dieťaťa je nebezpečné, keď sa pred ním matka a otec hádajú, zvlášť keď jeden druhého slovne napádajú. Slovné napádanie je prianím duchovne zničiť druhého človeka. Je to taktiež vražda, lenže duchovná. V ten okamih sa u dieťaťa rozpadáva v duši jednotný svet a dochádza k úplnému porušeniu 1. Prikázania: "V jedného Boha budeš veriť." Či už dieťa chce alebo nechce, musí si zvoliť buď stranu otca alebo matky. Z vnútorného stavu lásky a vnútorného kľudu, čo mu poskytuje mocnú a vyváženú energiu, dieťa skĺzava ku krajnostiam - materiálnym, alebo duchovným. Pokiaľ zvíťazí matka, bude dieťa tiahnuť k uctievaniu peňazí, chtivosti, obžerstvu a ku krádežiam. Pokiaľ zvíťazí otec, charakter dieťaťa získa fanatický odtieň a v budúcnosti bude pripravené ísť cez mŕtvoly, aby dosiahlo svoj cieľ. Bohom bude pre neho rozum a dokonalosť. V neúplných rodinách sa taktiež rodia problémové deti. Dieťa, ktoré zostane len s matkou, má pred sebou dve cesty: buď bude matku zbožšťovať, alebo ju bude kritizovať a dôjde k prerušeniu spojenia s ňou. Tieto semienka, zasiate v detstve, potom vyrastajú v podobe zmrzačeného charakteru alebo chorôb. Nakoľko dieťa má v duši málo energie, nedokáže byť plnohodnotným občanom spoločnosti. Všetcia sme si zvykli žiť na úrovni rozprávok: bol raz jeden zlý človek, a potom sa vďaka zázračnému deduškovi stal dobrým. Stačí mávnuť čarovným prútikom, a zlý človek sa razom zmení. Iba sa musí prestať chovať zle. V realite je to však ináč. Aby sme boli mravní, potrebujeme veľké množstvo energie. Predstavme si, že vedľa seba žijú dvaja susedia - jeden je bohatý a druhý chudobný. V akom prípade sa ten druhý rozhodne okradnúť a zabiť bohatého? A v akom prípade sa bude aj on sám snažiť si postaviť pekný dom? Odpoveď je jednoduchá a jasná. Pokiaľ človek nemá dostatočne vysokú hladinu vnútornej energie, podvedome chápe, že zarobiť peniaze a postaviť si pekný dom nedokáže. Ak je taký človek emocionálne vyrovnaný, povie si, že jeho šťastie zrejme spočíva v niečom inom. Najskôr svoje sily nebude smerovať len na zarábanie peňazí a stavanie domov. Pokiaľ však uvažuje v krajnostiach a má roztrhnutú lásku na dva vzájomne si odporujúce protiklady, bude sa vedľa úspešného suseda, ktorého neopúšťa šťastena, cítiť, že umiera. Každý pohľad na susedov dom mu bude prinášať muky. A nepozorovane mu začne v duši kvapka po kvapke zrieť prianie suseda zabiť a okradnúť. Je možné, že to neurobí zo strachu pred trestom. Ale emócie predsa nikam nezmiznú, pretože emócia je štruktúrovaná energia. Prianie zabíjať a kradnúť zdedia jeho deti a vnúčatá. (Poznámka Biblik: v súčasnej dobe je skôr obvyklé v prípade nedostatočného úspechu stáčať agresiu voči sebe - keď nevyrovnaný človek uvidí susedovo pekné auto alebo jeho nádhernú ženu, či krásny dom a sám sa nemá k tomu aby aj on niečo také vlastnými silami získal, alebo cíti, že na to nemá energiu, začína nenávidieť samého seba a smeruje k agresivite voči sebe a má silné sklony k samovražde, čo z jeho budúcich detí činí rovnako potenciálnych samovrahov. Taký človek najskôr nebude mať deti vôbec, alebo bude mať vôbec problém nadviazať so svojimi deštuktívnymi myšlienkami akýkoľvek normálny vzťah) Umenie milovať je pôžitok aj utrpenie zároveň, láska spája celý vesmír, mravnosť pomáha ľuďom pocítiť vnútornú rovnováhu. Dieťa môžeme ľahko zkaziť, keď budeme podporovať jeho túžby alebo keď si ich naopak nebudeme všímať. Vo veku 3-5 rokov sa dieťa začína cítiť členom spoločnosti a vytvára si model sociálneho správania. Energiu, ktorej má dieťa v detstve nadbytok a ktorá sa vyčerpá v období pohlavnej zrelosti, presnejšie povedané transformuje do iného stavu, je možné použiť pre kultivovanie mravného vnímania sveta v jeho duši. Čo však máme robiť keď už sedí v duši nešťastné detstvo, hádky rodičov, výprasky a násilie?" Ako s tým pracovať a ako dať veci krok za krokom postupne doporiadku sa dozviete v knihe S.N. LAZAREV: ČLOVEK BUDÚCNOSTI 3 https://www.biblik.sk/lazarev-clovek-buducnosti/