S.N. LAZAREV: PRÍČINY + MOŽNOSTI LIEČBY AIDS, UROLOGICKÝCH A POHLAVNÝCH CHORÔB

27.07.2018 14:35

  Sergej Nikolajevič LAZAREV:

  Pred niekoľkými dňami prišli za mnou novinári a požiadali ma o názor na príčiny vzniku AIDS. "Čo myslíte, ako dlho bude trvať, než sa ľudstvu podarí objaviť účinný liek proti AIDS?" pýtali sa ma.

"Povedal by som, že z hľadiska ľudstva ako celku to nie je nijako významné. Keď totiž lekári budú hľadať iba prostriedok, ktorý by potlačil vírus HIV, potom svoj zápas prehrajú. Prídu iné choroby, ešte ťažšie a nebezpečnejšie než AIDS. Príroda sa snaží prinútiť ľudí k tomu, aby pochopili, že liečiť jednotlivý orgán alebo jednu konkrétnu chorobu je márne. Imunodeficiencia, totižto už dnes môže bujnieť aj napriek tomu, že vírus, ktorý ju vyvoláva, nie je v organizme prítomný. Lekári stále častejšie dospievajú k záveru, že porušenie imunitného systému je základom všetkých chorôb. A stav imunitného systému je zase do značnej miery závislý na hĺbkovom emocionálnom stave človeka. Ako AIDS, tak aj tradičné venerické choroby sú výsledkom zvýšeného ulpievania na duchovnom a fyzickom pôžitku s iným človekom. Venerológovia a urológovia sa na mňa už niekoľkokrát obracali so žiadosťou o pomoc, keď ich metódy pri liečení trichomoniázy a chlamýdií neprinášali potrebný efekt. Dosiahol som toho, že chorý sa zbavoval všetkých momentov žiarlivosti, výhrad a ukrivdenosti voči milovaným ľuďom. Modlil sa za svojich potomkov. Prosil Boha, aby sa celý jeho život stal iba prostriedkom umocňovania lásky k Bohu. Lebo milovaný človek, rodina, láska k deťom - to všetko sú taktiež iba prostriedky. Za pár dní boli všetky jeho laboratórne testy negatívne."

Novinári ale kládli ďalšie otázky:

"Vy hovoríte, že AIDS vzniká ako dôsledok žiarlivosti. Tak nám vysvetlite, prečo je táto choroba typická pre narkomanov, homosexuálov a prostitútky?"

"Homosexuál je vždy vo svojom vnútri človek neuveriteľne žiarlivý. K homosexualite ho v konečnom dôsledku prinútila podvedomá agresivita. Inými formami blokácie agresivity sú napr. narkománia alebo alkoholizmus. Prostitútkou sa zase často krát stáva žena, ktorá by zomrela, keby mala iba jediného muža. Prostitúcia jej proste neumožní, aby ulpievala na pocitu lásky k jedinému mužovi. Spomeňte si na Sodomu a Gomoru. Katastrofa je vždy výsledkom deformácie štruktúr biopoľa. Táto deformácia je zároveň hybnou silou (orig. pohybovateľom, pozn. Biblik) deformácie jemnejších úrovní ochranných imunitných polí, a tie zas sú dôsledkom emočných deformácií. Ku pokriveniu ľudských duší dochádza, keď sa čisto ľudské hodnoty stávajú samoúčelnými a ľudia vo všetkom existujúcom prestávajú vidieť a milovať Boha. A vtedy k návratu k Bohu dochádza skrze stratu toho, k čomu ich duša príliš priľnula. (priľnula=pripútala sa, pozn. Biblik) Pokiaľ však Sodoma a Gomora boli dve biblické mestá, ktoré postihla katastrofa, dnes zaznamenávame analogické procesy v merítku celého ľudstva. Ale aby som nebol príliš akademický", obraciam sa k reportérom:

"Vybavte si v duchu nejakých svojich chorých známych a ja sa pokúsim stanoviť príčiny vzniku ich choroby."

Jeden z novinárov, príjemný mladý muž, sa sústredene zamyslel a ja beriem informáciu skrze jeho biopole a odpovedám na ňu:

"U tohoto človeka som zaznamenal lipnutie hneď na dvoch frontoch: na jednej strane absolutizácia pozemskej lásky a na druhej strane dokonalosť ako samoúčelný cieľ, teda žiarlivosť, a k tomu chorobná pýcha. Podvedomá agresia voči ženám u neho dosahovala neuveriteľnej hodnoty 1700 jednotiek."

Novinár iba súhlasne prikyvoval. Sústredil som sa na ďalšieho. Bolo to zvláštne, ale v tomto prípade som nemohol žiadnu informáciu zachytiť. Nechcel som zbytočne plytvať silami, a tak som sa novinára opýtal, čím by to mohlo byť. "Niečo musíte robiť nesprávne," naliehal som na neho. "Na čo myslíte?"

"Ja som myslel hneď na dvoch ľudí naraz," priznal sa novinár.

"Vstup do hlbinných vrstiev ľudského biopoľa vyžaduje veľkú zodpovednosť," vysvetlil som. "Preto si v týchto prípadoch sám ukladám prísne obmedzenia. Nekorektne sformulovaná úloha mi potom znemožní akékoľvek informácie z bioenergetického poľa získať."

"Dobre. Najprv sa sústredim na jednoho, a až potom na druhého - to je žena, družka toho prvého."

Sčítam informáciu o nich:

"Ich biopolia naznačujú iba žiarlivosť a lipnutie na vzťahu k milovanému človeku. Medikamentózna liečba by teda mohla byť v tomto prípade pomerne účinná, pretože ich vnútorná podvedomá agresivita nie je nijako vysoká."

"To je zvláštne," začudoval sa novinár. "V prvom prípade išlo o námorníka, mimochodom veľmi vzdelaného, a v druhom prípade - o bezdomovcov a narkomanov."

"Váš údiv plynie z toho, že sa snažíte spojich choroby s porušovaním etických zákonov. Ľudská a Božská etika však k sebe často majú veľmi ďaleko. Choroba prichádza predovšetkým za porušenie Božskej etiky. Nezáleží na tom, či pred sebou máme laureáta Nobelovej ceny alebo nezamestnaného, ktorý spáva na ulici. To nie je určujúce pre šírenie choroby AIDS. Hlavné je, aké hodnoty v tom konkrétnom človeku prevažujú - či Božské, alebo naopak ľudské. Vysoký intelekt a s ním súvisiaca pýcha, môžu často situáciu až dramaticky skomplikovať. Pri správnej orientácii však intelekt naopak pomáha pri tak potrebnej koncentrácii síl, a nakoniec vedie i ku rýchlejšej a hlbšej premene človeka k lepšiemu. Lekári už zaznamenali malé percento prípadov, kedy tak ťažké choroby ako sú kvapavka, syfilis a rakovina alebo AIDS behom niekoľkých málo dní z ničoho nič bez stopy zmizli. V skutočnosti je však podobných prípadov omnoho viac. Možnosti ľudskej duše sú nekonečné, ale otvárajú sa iba vtedy, keď sa duša dokáže v tomto svete správne orientovať a bezvýhradne rešpektovať Najvyšší zákon Vesmíru - Zákon lásky k Stvoriteľovi, Ktorý nás na tento svet priviedol.

Sergej Nikolajevič LAZAREV - Kniha