S.N. LAZAREV - Psychické choroby, homosexualita

10.08.2017 19:47

Sergej Nikolajevič Lazarev:

 

Všichni, kdo trpí netradiční sexuální orientací, mají vážné problémy v podvědomé sexuální sféře. U všech, kdo ke mně chodil na příjem s takovým problémem, jsem viděl jedno a totéž – naprostou nesnášenlivost bolesti, stresů ve vztazích s milovaným člověkem. A k tomu, aby se objevily děti, musí být bolest očišťující duši, mnohem větší než průměrná, kterou člověk zažívá v životě. Nesnášenlivost očištění způsobuje výbuch agrese a následná narušení. V prvních etapách strádá tělo, tj. objevují se fyzické nemoci, nepříjemnosti v osudu. Pokud je připoutanost k lidskému štěstí silnější, strádá duch, vědomí. Mohou se objevit psychická onemocnění. Při naprosté nesnášenlivosti se začíná narušovat duše, tj. mění se sexuální orientace. Podvědomí odmítá pokračování života a patřičně se zmenšuje bolest, nezbytná pro očištění duše. To umožňuje přežít konkrétnímu člověku, ale ponechává málo šancí na přežití společnosti. A tyto problémy způsobuje sama společnost, která nesprávně vychovává své členy tím, že jim dává nedokonalý náhled na svět a nesprávné cíle. Jestliže společnost nenaučí ženu milovat, bude tato společnost trpět a vymírat. Přičemž vědecko-technický pokrok může proces rozpadu duše jen urychlit. Jedna z hlavních příčin objevení se „homosexuálů“ a „lesbiček“ je neschopnost jejich rodičů, obzvláště matek, projít očištěním před početím a narozením dítěte. Pokud chybí vytvořené směřování k Božské lásce, jednotě se Stvořitelem, pak jakákoliv bolest, ať už fyzická, nebo bolest duše, se stává nesnesitelnou, a abychom se jí zbavili, abychom zastavili utrpení, člověk je ochoten zabít, zničit zdroj bolesti, tj. okolní svět, nebo sebe sama. U většiny žen se emocionální agrese uzavírající cestu k Bohu projevuje sklíčeností, nespokojeností s osudem a situací, nechutí žít. Čím silněji se žena snaží zabít svou lásku, tím méně šancí projít jakoukoliv bolestivou situací má její dítě. A tehdy, aby člověk přežil v přítomnosti, ničí svou budoucnost. Prudké zvýšení počtu homosexuálů ve světě svědčí o tom, že svět je v současné době nemocný. A když duše onemocní bez toho, co ji může zachránit, tj. lásky k Bohu, tělo je odsouzeno k rozpadu a umírání. Přezkoumejte svou minulost. Přijměte jakoukoliv bolest těla a duše, jakékoliv ponížení lidského štěstí jako možnost získat Božské. A když nejen vy, ale i vaše duše v to uvěří, vaše modlitba za dítě ho dokáže změnit. Nepochybuji, že vymírání zvířat, zánik rostlin a možný zánik lidstva, tj. strádání ve fyzickém plánu v budoucnosti, jsou důsledkem nemoci našich duší v současnosti.

S.N. Lazarev - Diagnostika karmy 10
www.sergej-lazarev.cz