S.N. LAZAREV - SEMINÁR SARATOV

09.03.2018 19:57

Mal som možnosť vidieť celý tento seminár z roku 1994 a môžem skonštatovať, že za 24 rokov informácie, ktoré máme sprostredkovávané Sergejom Nikolajevičom Lazarevom obstáli. Náročné štúdium, ktoré by mal absolvovať najmä každý lekár a liečiteľ DIAGNOSTIKA KARMY je dnes zhrnuté v jednej vynikajúcej knihe ZDRAVIE ČLOVEKA. Kniha ZDRAVIE ČLOVEKA je určená najmä ľuďom, ktorých zaujímajú príčiny chorôb a je napísaná tak, aby jej mohol rozumieť aj bežný človek.

 

SERGEJ NIKOLAJEVIČ LAZAREV - VIDEOZÁZNAMY KU KNIHÁM DIAGNOSTIKA KARMY - STRETNUTIE S ČITATEĽMI RUSKO, leto 1994, SARATOV:

UKÁŽKA ZO SEMINÁRU: ↓

S.N. LAZAREV: ZÁKLADY AKEJKOĽVEK CHOROBY, PRIORITY V LÁSKE POTRAT:

https://www.youtube.com/watch?v=JEN6sE_eHnw

 

POZNÁMKY POSLUCHÁČA S.N. LAZAREVA K CELÉMU SEMINÁRU:

BOH - Informačné pole, ktoré stvorilo hmotu, priestor, čas. Báť sa Boha znamená vážiť si Boha. Bibl. Efežanom 5:33  ena aby sa bála muža" znamená vážiť si muža.

ČLOVEK - v prvom rade duchovné štruktúry poľa, z ktorých sa skladá až 97% človeka. Čím sa líši silný človek od slabého? Silný človek vníma udalosti ako  príležitosť a stupienok k rozvoju.

BIBLIA - odporuje cirkevným dogmám

 

Bunka - bunka v organizme je ako človek vo Vesmíre. Bunka organizmus nevidí. Vidí iba obklopukúce bunky. Ani človek Boha nevidí. Príkaz organizmu obmedzuje bunky. Bunka má dve logiky:

1.) Osobnú logiku

2.) Logiku organizmu

Schopnosť bunky (človeka) prijať traumatizujúcu situáciu je schopnosť bunky (človeka) byť zdravým.

 

Agresia - prilepuje, pripútava dušu k zemi, je základom akejkoľvek choroby. Agresia je však tiež dôsledkom. V základe agresie je to, čo je v základe nášho šťastia. Duša sa poškvrňuje pripútavaním sa k zemi. Dušu pozdvihuje:

1.) Správne vnímanie sveta

2.) Pokánie

 

Znížená imunita - poškodenie energeticko-informačného poľa

Rakovina - narušenie imunitného systému

CHOROBA - blokácia niečoho "čierneho" v duši. Stupne blokácie:

1.) Nešťastia

2.) Choroby

3.) Smrť

Choroba a nešťastia predchádzajú smrti. Kto neprijíma nešťastia, prichádzajú choroby, kto neprijíma choroby, musí prijať smrť.

Potrat - Hlavným hriechom potratu je jeho motivácia. Hlavným nebezpečenstvom je prianie ísť na potrat. Na nenarodené dieťa má vplyv nie stres, ale reakcia ženy na situáciu.

 

Prekliatie - program blokácie (z najv. hľadiska vlastne milosť, pozn. posl.) ZMEŇTE VZŤAH K ŽIVOTU, PREKLIATIE ZMIZNE.

 

Ďalšie poznámky:

- AKÁKOĽVEK SITUÁCIA JE DANÁ BOHOM

- Dnes už nestačí len situáciu prijímať, ale musíme ju prijímať s radosťou.

- človek je riadený Bohom z 90%

- Medicína zhoršuje celkovú karmu ľudstva (tým, že medicína človeka väčšinou vylieči alebo zbaví bolesti mu niekedy aj celé roky umožňuje pokračovať v deštruktívnom myslení a konaní, pozn. posl.)

- keď človek chce jedno a lekári nariaďujú diéty, vtedy sú diéty nebezpečné. (Poznám príklad z nemocnice. Ťažko chorej starej babke nariadili diétu a povedali, jej, že aj tak do pár dní určite zomrie. Babka však mala veľkú chuť na kyslé ryby. Sestrička napriek zákazu lekára chodila babke do bufetu kupovať kyslé ryby. Babka po pár dňoch odišla z nemocnice po svojich. pozn. posl.)

- U liečiteľa závisí na karme minulých životov a na tom, akú má filozofiu. Liečiteľ pripojuje človeka k svojmu poľu, preto jeden liečiteľ uzdravuje, druhý ubližuje. Čistú informáciu nemôže podať človek s poškvrnenou karmou.

- Ako som sa choval v minulom živote, v takej rodine sa narodím

- POČET OBYVATEĽOV ZEME SA ZAČÍNA ZMENŠOVAŤ

- PRÍČINA ROVNAKEJ CHOROBY BÝVA RÔZNA

- POVEDAŤ SLOVO JE ÚČINNEJŠIE NEŽ ENERGETICKÉ PÔSOBENIE

- Ak človek bude liečiť iba chorý orgán, zabedňuje v sebe všetku energetiku

LAO-C' o vládcoch: Vládcovia sa delia na tri kategórie:

1.) Slabí vládcovia - ľud sa im vysmieva a opovrhuje nimi

2.) Strední vládcovia - ľud sa ich bojí a váži si ich

3.) Silní vládcovia - o tých ľud nemá ani tušenia všetky ich zásluhy pripisuje sebe

- Podľa S.N. Lazareva silný vládca bol aj Pán Ježiš Kristus. Silný vládca kontroluje situáciu skôr ako vznikne, to dokážu iba ľudia s duchovným videním.

 

SANSKRT - pre výraz včera a zajtra je v sankrte použité rovnaké slovo