S.N. LAZAREV SEMINÁRE A NAJVZÁCNEJŠIE POZNÁMKY POSLUCHÁČOV

27.03.2018 11:31

 "CHOROBA, TO JE NEDOBROVOĽNÉ LIEČENIE DUŠE. KEĎ SA ČLOVEK DOBROVOĽNE VYDÁ NA CESTU ZMENY SEBA SAMÉHO, TAK CHOROBA MÔŽE ODÍSŤ" SERGEJ NIKOLAJEVIČ LAZAREV:

"NAJSILNEJŠIE LEPIDLO, KTORÉ PRILEPUJE DUŠU K ZEMI JE AGRESIA." SERGEJ NIKOLAJEVIČ LAZAREV (pozri význam slova agresia v bode 2. tu)

S.N. LAZAREV POKÁNIE:

"Čo je to pokánie? Je to práve taká zmena samého seba, aby sme už viac nekonali priestupky. (hriech=hebr. aj "mieriť vedľa" alebo aj triafať mimo cieľ; pozn. Biblik) 

Inými slovami, pokánie je zmena, zmena svojho postoja k minulosti, a vďaka tomu zmena seba samého a svojho charakteru. Spomeňte si, že Pán Ježiš Kristus vyliečil z malomocenstva desať ľudí, ale iba jeden z nich sa k Nemu vrátil a poďakoval Mu. (Luk 17:11-19) To znamená, že ďalších deväť ľudí neľutovali ničoho, nepriznali si chybu a nechceli sa meniť. Najskôr sa im po nejakej dobe tá lepra vrátila. To je fyziológia. Keď sa človek nezmení, tak potom jednu chorobu nahradí druhá, alebo sa mu opäť vráti pôvodná choroba."  S.N. LAZAREV -  ČO ZNAMENÁ MILOVAŤ SAMI SEBA (pozri tu)

 

S.N. LAZAREV: "ČO JE BOŽIE BOHU..."

"Vtedy im povedal: Tedy dajte, čo je cisárovo, cisárovi a čo je Božie Bohu" Mat. 22:21

"Zvykli sme si pozerať sa na Bibliu ako na rozprávku a snívať o tom, že energiou Krista je možné vyliečiť každú chorobu a dušu až potom. Ale moje výskumy ukazujú presný opak. Pokiaľ človek nedokáže ovládnuť svoje inštinkty, nemôže sa obetovať a postarať sa o druhého, pokiaľ je otrokom svojich prianí a inštinktov a nedokáže prekonať strach, nenávisť, odsudzovanie a skleslosť, potom sa neuzdraví.

Vďaka úspechom modernej medicíny telo môže byť zdanlivo vyliečené, ale duša pri tom trpí ešte viac. Takže jeden z najsilneších spôsobov očisty je práve nespravodlivosť od milovaného človeka. Nakoľko vnútorne pochopíme, že blízkeho človeka nemôžeme odsudzovať a urážať sa na neho, že sa nesmieme nikdy zriekaľ lásky k nemu, natoľko sa budeme uzdravovať. Môžeme sa hádať, môžeme diskutovať, robiť si naprieky, môžeme trestať, môžeme vychovávať, ale nesmieme sa zriekať lásky. Bohu božie a cisárovi cisárovo. (Mat. 22:15-22)

Tedy dajte, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.

Vo Vesmíre neexistuje žiadny dôvod, prečo sa zriekať lásky k druhému, k sebe, či k okolitému svetu."

 

-     -     -

 

Semináre S.N. LAZAREVA kúpite na Biblik.sk/cd-dvd