S.N. LAZAREV - TAJOMSTVO VESMÍRU (SK, CZ)

27.10.2017 15:39

Všetky tajomstvá Vesmíru sú okolo nás už odhalené. Iba si ich nevšímame a nechápeme ich podstatu. Ráno vstanem, nalejem si čaj, zjem obložený chlieb, vyjdem na ulicu, kúpim si noviny, oddídem do práce. V tejto situácii ako aj v akejkoľvek bezvýznamnej udalosti, je ukryté celé tajomstvo Vesmíru. Tajomstvo je odhaľované podľa našeho vývoja. Chápanie udalosti - to je zachytenie minulosti, prítomnosti i budúcnosti súčasne. Náhľad do budúcnosti ešte neznamená pochopiť podstatu toho, čo sa deje. K súčasnému zachyteniu minulosti, prítomnosti a budúcnosti je potreba energiu. Čím väčšou psychickou energiou disponujeme, tím komplexnejšie a rozsiahlešie môžeme myslieť. Psychická energia sa začína utlmovať, pokiaľ nie je vyživovaná láskou. Tým pádom, poznanie sveta je nemožné bez umocnenia lásky v duši. 

Sergej Nikolajevič LAZAREV - DIAGNOSTIKA KARMY 3

https://www.biblik.sk/products/diagnostika-karmy-31/

 

česky:

Všechna tajemství Vesmíru jsou již odhalena kolem nás. Prostě si jich nevšímáme a nechápeme jejich podstatu. Ráno jsem vstal, nalil si čaj, snědl obložený chléb, vyšel na ulici, koupil si noviny, odešel do práce. V této situaci, jako i v jakékoli bezvýznamné události, je ukryto celé tajemství Vesmíru. Tajemství je odhalováno podle našeho vývoje. Chápání události – to je současné zachycení minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Pohlédnout do budoucnosti ještě neznamená pochopit podstatu toho, co se děje. K současnému zachycení minulosti, přítomnosti a budoucnosti je potřeba energie. Čím větší psychickou energií disponujeme, tím rozsáhleji můžeme myslet. Psychická energie uhasíná, pokud není vyživována láskou. Tím pádem, poznání světa je nemožné bez umocnění lásky v duši.