S.N. LAZAREV: VŠETKO OKREM BOHA, Z ČOHO SI CHCETE UROBIŤ SVOJ HLAVNÝ ŽIVOTNÝ CIEĽ SA ZMENÍ VO SVOJ ÚPLNÝ PROTIKLAD

15.06.2018 20:10

Sergej Nikolajevič Lazarev:

 

"VŠETKO OKREM BOHA, Z ČOHO SI CHCETE UROBIŤ SVOJ HLAVNÝ  CIEĽ  SA ZMENÍ  VO  SVOJ  ÚPLNÝ  PROTIKLAD."

"Zrekapitulujte celý svoj doterajší život a ďakujte Bohu za všetky nepríjemnosti, neúspechy a kopance, s ktorými ste sa kedy museli stretnúť. Neustále si opakujte, že dokonalosť je pre vás len prostriedkom lásky k Stvoriteľovi. Okrem modlitieb by som vám doporučoval taktiež dychové cvičenia. Vo vašom prípade môžu byť veľmi užitočné. Rovnako jedzte aj viac cesnaku. Ale najdôležitejšie je ešte niečo iné: musíte na hĺbkovej úrovni zmeniť svoju doterajšiu hodnotovú orientáciu. To je základ všetkého. Všetko ostatné - teda dychové cvičenia, ľadové sprchy či cesnakové kúpele - by som považoval iba za pomocné prostriedky."

Sergej Nikolajevič Lazarev, svojmu pacientovi, ktorý oslepol v dôsledku posttuberkulóznej meningitídy. U tohoto pacienta bolo nutkavé prianie učiniť cieľom a zmyslom svojho života dokonalosť. Logickým následkom tohoto stavu bola tuberkulóza.

 
Úryvok Z NOVEJ KNIHY S.N. LAZAREVA: