S.N. LAZAREV: VÝSTRAHA PRE VODIČOV

19.03.2018 12:53

SERGEJ NIKOLAJEVIČ LAZAREV:

DIAGNOSTIKA KARMY 8

Závěr je jednoduchý, jestliže někam spěcháte - už jste se opozdili. Opozdili jste se v tom hlavním. Zpoždění má ten, kdo spěchá. Je možné udělat všechno rychle, ale při tom nechvátat. Po silnici je možné jezdit rychle, ale pokud vnitřne začínate spěchat, mohou z toho být vážné problémy. Ještě jeden poznatek: Sotvaže se u vás objeví pocit převahy nad ostatními v okamžiku jízdy, čekejte za krátkou dobu havarijní situace. Na silnici jsou ambice mnohem nebezpečnejší než v obyčejném životě.

S.N. LAZAREV - DIAGNOSTIKA KARMY 8