S.N. LAZAREV: VÝZNAM VIERY PRI LIEČENÍ CHORÔB

28.03.2018 20:43

"Vtedy mu povedal Ježiš: Iď, tvoja viera ťa uzdravila!        A hneď prezrel a išiel tou cestou za Ježišom."                  Svätá Biblia - Evanjelium podľa sv.  Marka 10:52 

(pozri verše Marek 10:46-52)

-    -    - 

Sergej Nikolajevič Lazarev

Naivné náboženské predstavy nám berú možnosť uzdraviť našu dušu a zvykli sme si domnievať sa, že Kristus nás oslobodzuje od hriechov. Kristus liečil akékoľvek choroby tým, že odoberal hriechy z duše ľudí. Ale to je je pravda iba z polovice. Kristus hovoril: "Tvoja viera Ťa uzdravila!"

Pokiaľ človek nemá vieru, nemôže sa vyliečiť. Je veľmi dôležité pochopiť, že každý človek má svoj vlastný vzťah s Bohom. A keď človek stráca lásku k Bohu a prianie sa s Ním zjednotiť, potom stráca lásku ako takú. Potom stráca mravnosť. A potom začína páchať hriechy, priestupky a násilné činy. 

 -    -    -

"Viera to je neustále vydávanie energie, ktoré smeruje k nejakému cieľu."      Sergej Nikolajevič Lazarev