S.N. LAZAREV: WEBINÁR 11.11.2018 10:00

13.11.2018 18:28

SERGEJ NIKOLAJEVIČ LAZAREV:

ONLINE SEMINÁR 11.11.2018 @ 10:00

Poznámky poslucháča z online seminára Sergeja Nikolajeviča Lazarev 11.11.2018, 10:00.

Prosím vás v žiadnom prípade neberte tieto poznámky ako vyhlásenia pána Sergeja Nikolajeviča Lazareva, text nižšie sú len osobné poznámky účastníka:

- Iba človek má právo liečiť svoju dušu. Skrze kňaza nie je možné odpúšťať hriechy, bez úprimnej snahy o pokánie a odpustenie k žiadnym zmenám nedôjde.

- Choroby sú výsledkom agresívnych citov v duši

- Štruktúry Poľa = Emócie

- pacienti, ktorí sa očisťovali, ale nemenili svoj charakter, nemali žiadne výsledky

- Duša nie je kýbel s odpadkami, ktorý sa dá len tak ľahko vyčistiť

- Očista duše=pôst, modlitba, ale pokiaľ človek nebude meniť svoj charakter...

- Charakter sa mení tak, že nebudeme viacej hrešiť - Podobenstvo o 7. démonoch (Mat 12:43-45) Ak človek vyháňa z duše démonov, stáva sa šťastnejším a akoby svetlejším, ale potom sa jeden démon vracia a prídu ďalší a začína satanizmus. Čistá duša ešte nie je všetko! Modlitba, pokánie - to zďaleka nie je všetko.

- Došlo k nesprávnemu výkladu Kristovho učenia, že vzal naše hriechy na seba 

(Krv Ježiša Krista rozumiem duša, resp. charakter Pánov, 1.Jn 1:6-7, pozn. Biblik)

- Hlavným poslaním Krista je naučiť ľudí prekonávať hriech cez zmenu charakteru človeka.

- Ak človek očisťuje dušu a nemení charakter, človek sa navonok uzdravuje, ale toto sa nedeje vo vnútri. Ak sa človek nezdrží inštinktov, dochádza k disharmónii v duši, čo je v princípe proces rakovinového nádoru

- Súčasná civilizácia sa podobá rakovinovému nádoru a príčiny sú v náboženskom blude. Prečo by mal človek meniť charakter, keď vraj stačí prísť do chrámu a hriechy budú odpustené?

CHARAKTER=REAKCIE NA OKOLITÝ SVET

-Ak človek nesprávne reaguje vedie to:

1.) Agresia

2.) Problémy

3.) Choroby

- Zmena charakteru je liek na to, aby sme predišli chorobám

Čo má vplyv na dlhovekosť? Harmonický vzťah k okolitému svetu. Šťastie=absencia konfliktu.  Nie odstraňovať konflikty, ale správne ich riešiť. KONFLIKT=ROZVOJ, alebo DEGRADÁCIA. Konflikt súvisí so základom rozvoja.

 
1.) JEDNOTA A POCIT LÁSKY
2.) ÚCTA, LÁSKA A CHÁPANIE DRUHÉHO ČLOVEKA
3.) SEBAHODNOTENIE, PRÍSTUP K SAMÉMU SEBE
 

Láska k iným a láska k sebe sú protiklady, ktoré je možné spojiť iba láskou k Bohu. Reálne hĺbkové zmeny charakteru nie sú možné bez lásky a viery, ale iba láska a viera nestačí! Je potreba permanentný, nepretržitý pocit lásky k Bohu, a to je možné, iba keď je Boh súčasťou môjho "Ja", ináč človek myslí najpr na seba a až potom na lásku. Boh je súčasťou môjho "Ja" - keď si to človek ustavične neuvedomuje, potom pozerá na seba, aj okolo seba, a vidí len špinu a nedokonalosť. Výchova seba a východisko=postaviť Boha na 1. miesto vzhľadom na všetky priania.

- Zvonka je moje zdravie pozemské, zvnútra má moje zdravie Božskú podstatu.

Duša má dve časti: pozemskú a Božskú (spomínam si z náboženstva na ZŠ, kde nás farár učil, že Boh vymodeloval človeka z hliny a fúkol do neho dušu, pozn. Biblik)

Kto myslí na seba, ako prvé ucíti strach a skleslosť (psych. chor-príč. egoizmus. Základné príčiny chorôb, nešťastia a problémov s osudom: žiarlivosť a pýcha, pozn. Biblik)

Kto dá Boha na 1. miesto, cíti najprv lásku a potom ostatné.

(BOH=LÁSKA)

Ak láska nie je na 1. mieste, duša sa naplňuje agresiou. Dnes je zrejmé, že naša civilizácia umiera-to je stav našej duše.

 

- Kto má na 1. mieste peniaze, nemôže prekonať agresiu (1.Tim6:10)

 

Tri etapy, ktorými si človek musí prejsť:

1.) DAŤ SI DO PORIADKU MINULOSŤ - uvedomenie si svojich nedostatkov, hriechov, problémov, modlitba, pokánie - dať si do poriadku minulosť (prechádzať si krit. situácie, keď nám ľudia ubližovali a zachovať k nim lásku až dokedy nám to nepôjde bez odporu, pozn. Biblik)

2.) DAŤ SI DO PORIADKU PRÍTOMNOSŤ - zmena charakteru, rozvoj Božích schopností (vlastností) a prekonanie tých démonických, správanie, komunikácia s okolitým svetom (pozor na reč, myšlienky, nadávky, snažiť sa o normálny, čistý spôsob reagovania na udalosti, pozn. Biblik)

3.) BUDÚCNOSŤ - správny smer a hlavné životné ciele

- ak sa človek cíti nedokonalý a hriešny, nemôže byť pre neho hlavný cieľ jednota s Bohom! (človek cítiaci sa nedokonalý a hriešny má potom iba pozemské ciele)

- Zmysel života je jednota s Bohom a zvyšovanie lásky. Iné varianty=SAMOVRAŽDA. (vých. učenie: Niet inej cesty, niet inej cesty, pozn. Biblik)
 
- Agresia pramení z nesprávneho postoja

Zlo prichádza vtedy, keď sa odvraciame od Boha. - Načo Boh potrebuje diabla? Kto urobil najväčšiu reklamu diablovi? Náboženstvo! *Diabol v skutočnosti neexistuje, je to tendencia, ktorá nás odvracia od lásky k Bohu - najprv nám dá nejakú energiu a potom nás od Boha odvracia.

*rozhodne sa týmto nepopiera existencia démonov a Lucifera

Zlo a dobro sú dva pojmy:

ŽIVOT=DOBRO. Ak je život pre nás na 1. mieste a klaniame sa mu, poto je pre nás zlo!

- Boh neradil Lotovi bojovať so Sodomou a Gomorou, radil mu odísť (Genesis 19. kap)

- je lepšie so zlom bojovať na duchovnej úrovni (výchova, osveta, láska) - keď človek (ľudstvo) dospieva k červenej línii, aj to je málo

- to, čo priali fašisti iným, získali sami. Fašizmus začína v duši a koncentračný tábor to sú iba dôsledky. (Pýcha - keď sa človek považuje za dokonalého, spravodlivého, dobre a správne konajúceho, pozn. Biblik)

- Kde nie je láska, protiklady sa nespájajú - Fyzický i duchovný spôsob boja sú dnes neefektívne. Jediný spôsob je, že si dáme doporiadku svoju dušu (starať sa v prvom rade o vlastné prežitie, ak človek pochopí, môže tak pomôcť aj iným)

- Ak je niekoľko ľudí spravodlivých (čistých) v meste, Boh hovorí, že zachráni celé mesto (Genesis 18. kap)

- Iba Rusko má perspektívu z hľadiska viery v Boha, napriek tomu, že pravoslávie má katolícke myslenie

- žiadny štát, iba Rusko vždy prichádza na záchranu civilizácie

- hovorí sa, že záchrana príde z Ruska, ale záchrana prichádza od akéhokoľvek človeka, ktorý sa snaží

- Myšlienky sú následky našich pocitov

- negatívne pocity = následok pripútania k svetu.

- Obeť - keď prinášame obete, rozpúšťa sa ľudské,

Prinášať obete=starať sa o druhých, prináša to zlepšenie

- V Starom zákone sa píše, že pyšnému sú skúšky k ničomu:

"Nekarhaj posmievača, aby ťa nevzal v nenávisť; dohováraj múdremu, a bude ťa milovať. Daj poučenia múdremu, a bude ešte múdrejší; daj poznať spravedlivému, a priberie naučenia. Počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova, a známosť Najsvätejšieho je rozumnosťou." Príslovia 9:8-10

-   -   -

- máme sa tu naučiť smerovať k Bohu aj keď sa rúca ľudské

- Ak je pri hladovke či pôste človek skleslý a nervózny, nemá to účinky, aby sme prešli na vyššiu úroveň, musíme pri hladovaní zachovávať lásku, radosť, pocit šťastia a optimizmu. 

(Biblia: "Keď sa postíte, netvárte sa umučene," Mat. 6:16 - O pôste)

Hladovka, pôsty, choroby - usmievať sa, smerovať k Bohu, hľadať lásku k Bohu. Potom sa budete cítiť lepšie a zmiznú aj sprosté myšlienky.

PAMÄŤ- je spojená s jemnými energiami, 

zhoršenie pamäte=pripútanie sa k pozemským hodnotám. Modlitba, hladovanie, pokánie, odpustenie, zlepšujú pamäť.

CIGARETY A MARIHUANA - účinok podobný, líšia sa od seba v narkotickom pôsobení.

Drogy - narušujú spojenie medzi neurónmi v mozgu. Pri užívaní drog sa búra spojitosť so svetom. Keď sa rušia tieto kontakty, harmonizujú sa energie, preto človek zažíva pocit šťastia (zvýšenie lásky v duši), ale nemení sa systém hodnôt a charakter človeka. Preto dochádza k snahe stále častejšie požívať cigarety, marihuanu, alkohol a drogy. Keď človek robí niečo bez zásluh, vždy sa objavia problémy, alkohol a drogy=dočasné zlepšenie bez práce na sebe.

Božská logika - napr. keď zachováte lásku k nepriateľom

 

Otázky poslucháčov:

Otázka: Ako zistiť, či na sebe správne pracujem?

"Keď človek správne pracuje na sebe, mal by byť schopný dlhšie udržať lásku v duši: mizne u neho strach z budúcnosti, menej ľutuje minulosť, je spokojný v prítomnosti, celková spokojnosť, súcit, pocit Božej prítomnosti vo všetkom a v každom človeku. Keď máte chuť sa rozvíjať."

 

Otázka: Ako vzbudiť u psychicky chorého pacienta, (ktorý býva permanente ako opitý z liekov a injekcií), chuť a túžbu “byť triezvy” a uvedomenie si nevyhnutnej potreby práce na sebe? (aj ľahšie prípady končia časom následkom užívania psychofarmák vyradením zo života, vyhrotením char. nedostatkov, poškodením pamäte alebo mozgu, či dokonca smrťou, prinajlepšom však výmenou psychickej choroby za fyzickú)

"Nakoľko je čistá vaša duša, natoľko pomáhate tomu, s kým ste v kontakte. A až potom môžete s pacientom hovoriť o Bohu, o láske - keď z vás srší, prebudíte aj spiaceho."

 

Otázka: Ako si zvýšiť vibrácie?

"Odpútaním sa od svetského. Keď sa klaniame životu, blahu, naše vibrácie sa znižujú. Prežijú tí, ktorí zachovajú lásku k Bohu.

Naučte sa stavať lásku a pocit lásky na 1. miesto. Cit lásky vám povie, čo máte robiť."

Otázka: Ako poslúchať (počúvať) svoju dušu?

"Veriť svojim pocitom, neprejedať sa, nejesť jedlo, ktoré sa nám neľúbi a vôbec nejesť to, čo nám nevonia. Nedojedať jedlo na tanieri. Odmietať to, čo nám nedáva radosť v duši - nasledovať svoje city, nie ego a rozum! A ľudia sledujú rady iných (čo majú jesť, atď) Keď sa vlády ujme veda, nikam to nevedie. Boha môžeme pocítiť iba dušou. A my si myslíme, že veda nám povie, čo máme jesť, ako žiť, ako sa stravovať a iné... VEDA BEZ MRAVOV JE RAKOVINOVÁ BUNKA. Preto Pán Ježiš Kristus hovorí:

"Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo Nebeské"  (Mat 5:3)

Žiť svojimi pocitmi a svojou dušou.

Ak pochopíte, že láska je najväčšia hodnota, začnete sa meniť. Prepojte sa spätne v mysli každým, kto mal na vás nejaké nároky, výčitky, ubližoval vám, aby ste ucítili to Božské. Nároky? Láska si nenárokuje. Láska nevyčíta. Odpustime si myslenie, že je nám niekto niečo dlžný."

 

Otázka: Koľko trvá oddelenie duše od tela?

" 3. deň - odlučovanie duše od tela, 9. - deň odlučovanie od inštinktov, 40. deň - konečný prechod, odchod duše človeka. "

 

ZÁVER:

"Nehanbiť sa za svoje city, veriť si, nebáť sa hovoriť pravdu a tom, čo chceme. Láska k Bohu, láska k sebe. Boh je aj v nás, nesmieme teda o sebe zle zmýšľať. Zvonka sme nedokonalí, vo vnútri sme Božie bytosti, preto sa musíme rozvíjať a meniť k lepšiemu každý deň. Všetko čo tu hovorím, vám hovorím na to, aby sme zmenili svoj charakter. Nehľadieť na činy, ale na city. Potom sa ľudia začnú uzdravovať."

"HLAVNÉ POSLANIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA JE NAUČIŤ ČLOVEKA PREKONÁVAŤ HRIECHY, ZMENIŤ SVOJ CHARAKTER."

"ZMENIŤ CHARAKTER=KRISTUS=ZMENA"

Sergej Nikolajevič Lazarev 11.11.2018