S.N. LAZAREV - ZDRAVIE ČLOVEKA

16.01.2018 11:45

Kniha S.N. LAZAREV - ZDRAVIE ČLOVEKA:

Kapitola 1

PREPOJENIE VEDY A NÁBOŽENSTVA

 

Vážení čitatelia!

Ubehlo už viac ako dvadsať rokov od vydania mojej prvej knihy. (Diagnostika Karmy 1; pozn. Biblik) Medzitým vyplynulo množstvo informácií a pri pohľade späť môžem povedať, že získané informácie obstáli v skúške časom. Moje závery a celkové chápanie spomínaných tém ostali rovnaké, upresnili sa iba detaily a niektoré akcenty, avšak veľmi dôležité akcenty.

Pokiaľ budeme vystupovať na horu bez toho, aby sme videli jej vrchol, môžeme zablúdiť. Aby bolo možné dostať sa na vrchol hory je potreba vziať do úvahy napríklad nasledujúce aspekty: upresniť si, aká je hora vysoká, aké udalosti a problémy nás môžu stretnúť na ceste, potom je treba naplánovať si trasu, pripraviť si výstroj. Prvý pohľad je teda strategický, druhý taktický. Potom je treba posúdiť náš stav, ako sme oblečení, ako sme pripravení vyraziť na cestu. Pokiaľ nevieme kam máme ísť, môžeme sa stratiť a zahynúť, preto je veľmi dôležité predstaviť si celkový obraz cesty.

V súčasnej dobe na túto tému nachádzame na internete množstvo videí, seminárov, kníh, a ľudia, ktorí sa v týchto veciach ešte len začínajú orientovať sa jednoducho strácajú v množstve informácií. (Bez znalosti Biblie sa ľudia stali členmi rôznych siekt, uverili rôznym majstrom a učiteľom; pozn. Biblik)

Preto by som rád zdôraznil zistenia, predovšetkým tie najdôležitejšie, ku ktorým som dospel, na všeobecnom pozadí, ktoré nám pomôže nájsť odpovede na tie najdôležitejšie otázky, až po zodpovedaní týchto kľúčových otázok sa môžeme venovať detailom.

Každý deň vyslovujeme slová, ktoré sa stali pre nás všedné a známe. Hovoríme napríklad: "Človek zhrešil a postihol ho trest" (dostal čo si zaslúžil; pozn. Biblik)

Dokonca poznáme taký pojem ako je "karma". Prečo však ochorejú deti, keď z hľadiska náboženstva sú ich duše čisté? (dedičný hriech majú predsa aj zdravé deti, ak ochorie novorodenec, alebo sa chorý narodí, príčina je karmické zaťaženie rodičov alebo karma dieťaťa z minulých životov; pozn. Biblik)

Nečakane pri tomto skúmaní zisťujeme, že dieťa platí za hriechy svojich rodičov. (hriech podľa vysvetlenia Jaroslava Dušeka znamená v hebr. pôvodine "mieriť vedľa", "triafať mimo cieľ", pozn. Biblik) Alebo sa stalo niečo v minulých životoch, a preto môže byť človek vo svojej aktuálnej situácii nešťastný. Ľudí už od dávnych časov zaujímali otázky týkajúce sa karmy, veď tento pojem, ktorý ku nám prišiel z Východu, existuje už po tisícky rokov. Mimochodom v európskej kultúre existuje niečo podobné: hriech a odplata za hriechy.

pozn. Biblik: Je napísané v liste Rimanom 6:23:

"Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi."

Keď človek zhrešil, Boh ho trestá, a preto u človeka vznikajú problémy so zdravím alebo s jeho osudom. Keď autor používa v rámci svojho systému slovo "Boh" nevníma ho v obvyklom náboženskom zmysle, jeho chápaniu významovo zodpovedajú termíny ako "Vesmír", "Láska" či "Prvotný Stvoriteľ "

Moderná veda ešte len začína spájať vzájomné pôsobenie udalostí. Zameriavajúc sa na fyzické telo človeka veda dlho a vytrvale ignorovala existujúce príčinné dôsledkové väzby. Je ťažké uveriť, že človek pyká za to, čo v minulosti vykonal, doslova môžeme povedať, že veda toto prijať jednoducho nedokázala, a fyzických dôkazov sa jej nedostávalo. Práve o tom sa však vždy hovorilo v náboženstve. Pripomeňme si čo povedal Kristus: 

"Potom ho našiel Ježiš v chráme a povedal mu: Hľaď, ozdravel si; nikdy viac nehreš, aby sa Ti nestalo niečo horšie!" Ján 5:14

Potom ho našiel Ježiš v chráme a povedal mu: Hľaď, ozdravel si; nikdy viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie!

Tu vidíme evidentnú spojitosť správania a zdravia človeka a stavu jeho osudu.

Čo je to karma a čo je hriech? Karma je zjednodušene povedané zákon príčiny a následku. (Biblicky: "Oko za oko, zub sa zub... Ex.21:24; alebo "Čo zaseješ, to zožneš."; pozn. Biblik)

Naša minulosť nikam nemizne, stále existuje a sme s ňou neustále spojení. Karma naviac ovplyvňuje našu prítomnosť i budúcnosť. Karma je pojem z indickej filozofie a obsahuje nielen zákon príčiny a následku, ale i pojem "Kronika Ákáše" Védska filozofia hovorí, že existuje svetový Éter, v ktorom sú trvale zaznamenané všetky udalosti. V ňom je taktiež uchovaná história osudu každého človeka. Preto teda všetko, čo človek kedy vykonal, nevyhnuteľne ovplyvňuje jeho deň, dnešok aj zajtrajšok, skúsenosti nikam nemiznú. Takto rozumieme pojmu karma.

Abrahámovske náboženstvo a rôzne smery kresťanstva otázku karmy prechádzajú mlčaním, pretože k pochopeniu je vraj zapotreby jasnovidnosť, precitnutie (prebudenie sa; pozn. Biblik) a zjavenie zhora. Poznanie získané našou civilizáciou pred viac ako päťtisíc rokmi a zaznamenané v indickej filozofii bolo pre európske vedomie oveľa ťažšie prijateľné, pretože pojem karmy a koncepcia prevteľovania duše, teda reinkarnácie, vo svojom dôsledku oslabovali záujem človeka o súčasný život. (zaujímavý verš je Židom 11:35 o "lepšom vzkriesení"; pozn. Biblik) Tu zohrala svoju úlohu veda, teda dialektika: vo východnej kultúre je pozornosť človeka zameraná na jeho vnútorný svet, a v západnej kultúre - na svet vonkajší, potom rovnocenne k tomu podľa zákona jednoty a boja protikladov toto rozdelenie prinášalo tiež svoje výsledky. Východný pojem "karmy" prišiel do európskej kultúry v zmysle "hriechu". Pokiaľ sa nad tým zamyslíme, pojem hriechu je pojmom karmy, a pokiaľ človek spácha zlý čin, potom mu to len tak neprejde a skôr či neskôr príde odplata za jeho hriechy. Avšak na rozdiel od východných náboženstiev v abrahámovských náboženstvách ľudí za hriešne činy trestal Stvoriteľ, sám Najvyšší. To je uvedené ako v kresťanstve, tak aj v judaizme a islame.

Mimochodom je pozoruhodné, že v Indii existuje pojem karmy, každý človek má však iba svoju osobnú karmu, a pokiaľ hrešil v minulých životoch, potom v tomto živote bude za to pykať. Pýtate sa, či správanie rodičov ovplyvňuje osud detí? Indickí odborníci na túto otázku odpovedajú záporne, čo býva dôvodom, prečo v Indii do dnešného dňa polievajú tisíce starých matiek benzínom a podpaľujú manželky svojich zosnulých synov, aby keď nevesta ovdovie, nemala už možnosť nájsť si žiadneho nového manžela. Matky to robia preto, aby zabránili zaťaženiu karmy svojich synov, pretože v Indii neexistuje pojem rodinnej karmy. Zato existuje tento pojem v Starom Zákone - v Písme svätom judaizmu a kresťanstva. Tam sa otvorene hovorí, že hriechy rodičov prechádzajú na bedrá  detí a deti sú potom choré, trpia a umierajú, pretože ich otec alebo matka kedysi zhrešili. A zároveň je povedané, že Boh trestá za hriechy rodičov do tretieho i štvrtého pokolenia a za vážnejšie hriechy dokonca až do desiateho pokolenia. (Deuteronomium 5:9-10)

V Starom zákone čítame, že Najvyšší povedal: "Učinil SOM zmluvu s vami, ľudom Izraela". Je veľmi dôležité čím začína táto zmluva, začína totiž tým, že Boh prikázal: "Ôsmy deň každý medzi vami kto je mužského pohlavia bude obrezaný". Prečo bolo treba robiť obriezku? Zmysel tejto procedúry spočíva v tom, aby človek znížil svoj chtíč. Je to akoby obetovanie sexuálnej energie, obetovanie pôžitku a zmyselnosti. Pokiaľ človek nemôže ovládať svoje zvieracie túžby a inštinkty, zabúda na Stvoriteľa a jeho duša začína postupne slabnúť. A pretože je duša prvotná, tak po nej začína slabnúť duch a telo, ktoré priamo súvisí s fyzickým zdravím človeka.

Biblia teda hovorí, že duša je prvotná, súčasná veda naopak tvrdí, že prvotné je telo, a okrem toho samotný pojem "duša" veda v podstate ignoruje.

 

Táto časť knihy S.N. Lazarev - ZDRAVIE ČLOVEKA, kapitola 1., (str. 8-11) je uverejnená so súhlasom majiteľa autorských práv vydavateľstva AMARATIME Praha. Ďakujeme vydavateľstvu AMARATIME a zastupiteľstvu S.N. LAZAREVA https://www.sergej-lazarev.cz/

Prekl. z českého jazyka: Biblik

Knihu kúpite tu