S.N. LAZAREV: ŽIADNY ZÁKON NEMÔŽE BYŤ VEČNÝ A NEMENNÝ

10.01.2020 20:49

Sergej Nikolajevič Lazarev:

Súčasná civilizácia nepochybne umiera. Nemá budúcnosť. Má ju však nová civilizácia, v ktorú sa má tá naša premeniť, a my na to musíme byť pripravení, takže je treba v sebe pestovať vlastnosti, ktoré mali biblickí hrdinovia.

Pred dvoma tisicíkami rokov v Izraeli starostlivo dodržovali zákony a prikázania a ich bezpodmienečné plnenie považovali za hlavnú podmienku zaisťujúcu stabilitu a životaschopnosť štátu. Objavil sa však Človek, ktorý povedal, že láska je nad všetkými zákonmi a že chorého je možné liečiť aj v sobotu. To jest: pokiaľ zákon brzdí dušu, lásku a morálku, je možné ho porušiť.

Žiadny zákon nemôže byť večný a nemenný. Večný je iba Stvoriteľ, zákony iba odrážajú určitú situáciu v určitej dobe. Pokiaľ sa zákon nepodriaďuje láske, podriaďuje sa peniazom a slúži im. Keď trestné a občianske zákony protirečia zákonu mravnému a namiesto toho, aby pomáhali duši a zachraňovali ju, začínajú jej škodiť, je to hrozivé znamenie pre štát. Príznak blížiacej sa skazy.

Štyridsať rokov po ukrižovaní Pána Ježiša Krista bol Izrael ako štát zničený a Jeruzalem bol zmazaný z povrchu zemského. Diagnóza, ktorá priviedla tento štát ku skaze, bola veľmi prostá: zákon bol dôležitejší než láska. Formálne plnenie prikázaní bolo dôležitejšie ako ich vnútorný zmysel. V súčasnosti je podobná situácia zjavná v celom svete. V Rusku sa táto situácia prejavuje tak zreteľne preto, že sa pripojilo ku kresťanstvu neskôr než Európa, avšak medzi prvými zažíva krízu náboženstva a morálny rozpad.

Dá sa povedať, že Rusko zachádza samé na sebe do modelu konca sveta. Dosiaľ sa zem nachádza na hrane, za ktorou je len sebazničenie a nebytie. Snáď nás to postrčí smerom k záchrane. Pre to, aby sme prekonali žiadostivosť, hnev a hrabivosť (lust, anger, greed; pozn. Biblik), to také vnútorné pätolízačstvo pred ľudským šťastím, teda v záujme odhodlania plniť druhé prikázanie, musíme začať plniť to prvé. Ale prvé prikázanie hlásajúce, že Boha je treba milovať nadovšetko, plníme len vtedy, keď potreba v Bohu sa nám stáva rovnako nevyhnutnou ako dýchanie, až keď človek cíti, že bez Boha nie je možné žiť. Obvykle sa tento pocit dostavuje pred smrťou. Všetko ľudstvo sa nachádza už na tejto hranici, zatiaľ to však netušia. V Rusku prebieha všetko rýchlo a je ťažké si nevšimnúť odohrávajúce sa katastrofy. Možno to zohrá svoju úlohu v záchrane.

Samé od seba sa mi v pamäti objavujú epizódy zo seminárov, ktoré som viedol v Izraeli a potom v Moskve. Hovoril som vtedy o tom, že Biblia je unikátna kniha. Je v nej popísaný mechanizmus zániku civilizácie a národov a rovnako príčiny, ktoré k tomu vedú. Popísaný však nie je iba krach, Biblia popisuje i vznik nového človeka, novej civilizácie a podmienky, ktoré sú k tomu nevyhnutné. Je to príbeh Abraháma a jeho potomkov. Už sme si to podrobne rozobrali. (pozn. Biblik: čítaj Bibliu od Genesis 12. kapitola)

Sergej Nikolajevič Lazarev - z knihy Človek Budúcnosti 3

- balíček troch kních za zvýhodnenú cenu:

https://www.biblik.sk/products/clovek-buucnosti-seria-3-knihy/