ŠAMANKA NAMU - O ODPUSTENÍ

13.08.2020 19:13

Vidieť, že táto žena dobre chápe, čo je to odpustenie,

prosím počúvajte jej krátke vysvetlenie:

https://www.youtube.com/watch?v=BQFYxOknFXE