Scénar s koronavírusom ukazuje, kto má nad ľuďmi vládu / The coronahoax is mirroring the inner reality (SK, ENG)

17.08.2020 15:57

"Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, ktorému sa postavte na odpor, pevní vo viere, vediac, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia."   1. List Petrov 5:8-9

"Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour: Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world." 1. Pet 5:8-9

-   -   -

Poznámka Biblik: nielen politici sú ako lútky na povrázku. Väčšina ľudí je poviazaná túžbami a neresťami, žijú v hriechu. Satan sa ani nemusí priveľmi namáhať, obvykle len pískne a človek hneď myslí a koná aj to, čo by konať nechcel... (typické čo satan spôsobuje je oneskorenie, odklad, alebo niekedy aj úplné odradenie od našich plánov) Politici sú odrazom žalostného duchovného stavu väčšiny národa, ktorý nie je slobodný a bohužiaľ, väčšina už ani o slobodu nestojí, pretože oni si ani neuvedomujú, že nad nimi má vládu niekto iný a nie Boh, Ktorý by ich učinil slobodnými, ak by chceli... (Mat 23:37, Luk. 13:34)

Note Biblik: Politicians are like a puppets, but people are also as puppets. Satan will just whistle and people do sin! There's no freedom in nation, mind and acts of people are led by satan, people are not free. But people often don't know they do sin, they don't know how to be free, they think God wants them to serve Him, but He wants free people. The Truth about God, truth about yourself - WHO I AM, WHO IS GOD, WHAT IS THE SENSE OF MY LIFE... The coronahoax is mirroring the inner reality - somebody is lying, but most of people acts like somebody else wants...