SERGEJ NIKOLAJEVIČ LAZAREV - KTO (alebo čo) SOM JA? (SK, CZ)

12.09.2017 17:31

Mám vo zvyku často sa pozerať do zrkadla, či stárnem alebo mladnem. Nedávno som sa rozhodol zistiť, či to je alebo nie je porušenie najvyšších zákonov. Ukázalo sa, že je. Je to priane smrti zajtrajšiemu dňu a prianie smrti sebe v zajtrajšku, teda podvedomý strach zo stárnutia a schátralosti. Keď som vo svojej tvári zaznamenal známky stárnutia, pociťoval som strach z toho, čo príde, zvyšovala sa podvedomá agresivita a procesy stárnutia sa urýchľovali. Človek o sebe nemá hovoriť, že je bohatý. Takisto nemá zmysel hovoriť  “moje telo stárne”. Keď človek prednesie slovo "ja", nemá hovoriť o peniazoch, autách, domoch, o svojej fyzickej schránke ani schopnostiach, ani o inteligencii či osobnej dokonalosti.     Ja –  to je predovšetkým láska vyžarujúca z mojej duše, všetko ostatné dostávame iba na dočasné použitie, a spojovať to s nesmrteľnou iskrou vo vlastnej duši nemáme právo.

SERGEJ NIKOLAJEVIČ LAZAREV - kniha DIAGNOSTIKA KARMY 3

 

Sergej Nikolajevič Lazarev - kniha DIAGNOSTIKA KARMY 3:

Mám ve zvyku hledět často do zrcadla, dívat se, zda stárnu nebo mládnu. Nedávno jsem se rozhodl zjistit, zda to je či není porušení nevyšších zákonů. Ukázalo se, že je. Je to přání smrti zítřejšímu dni a sobě v tomto zítřku, tedy podvědomý strach ze stáří a zchátralosti. Když jsem ve své tváři zaznamenal známky stárnutí, zakoušel jsem hrůzu z toho, co přijde, zvyšovala se bezděčná agresivita a procesy stárnutí se urychlovaly. Člověk o sobě nemá říkat, že je bohatý. Stejně tak nemá smysl říkat, že mé tělo stárne. Když člověk pronáší slovo "já", nemá mluvit o penězích, autech, domech, o své fyzické schránce ani o schopnostech, inteligenci a osobní dokonalosti. Já – to je především láska vyzařující z mé duše, vše ostatní dostáváme jen k dočasnému užívání, a spojovat to s nesmrtelnou jiskrou ve vlastní duši nemáme právo.

S. N. Lazarev - Diagnostika karmy 3
www.sergej-lazarev.cz