Sergej Nikolajevič Lazarev: ZMYSEL ŽIVOTA JE MILOVAŤ PÁNA BOHA

10.08.2017 19:58
 
 

Kolik v životě získáváme, tolik musíme ztratit. A kolik štěstí obdržíme skrze lidskou lásku, tolik bolesti musíme tím pádem zažít. Vydržet krach lidské lásky je možné jen v jednom případě: když je pro nás láska k Bohu důležitější. A pak od směřování k Bohu získáváme více štěstí než od lidské lásky. Hromadí se to roky i desetiletími. Potenciál nezničitelné dobrosrdečnosti bývá obvykle tehdy, když byla v rodu pokolení věřících. Ale můžeme to v sobě vychovat i sami. Ne hned, samozřejmě, ale je to možné. Chceš-li být šťastný – nepřekážej lásce strachem, nedostatkem sebevědomí, sklíčeností, urážkami a odsuzováním. Častěji přesvědčuj svou duši, že láska k Bohu je nejvyšší štěstí a potěšení. A to bude léčit nejen tvou duši, ale i tvé tělo a tvůj osud.

Sergej Nikolajevič Lazarev - Diagnostika karmy 8
www.sergej-lazarev.cz