ŠEŠŤ PRIORÍT RIADENIA ĽUDSTVA

11.06.2018 16:27

6 priorít (kategórií) riadenia ľudstva:

https://www.youtube.com/watch?v=ABjE8hcZeEg