Should People Be Concerned about Parabens in Beauty Products? / MALI BY SA ĽUDIA VYHÝBAŤ PARABÉNOM V KOZMETIKE? (SK, ENG)

10.07.2021 00:14

Should People Be Concerned about Parabens in Beauty Products?

https://www.scientificamerican.com/article/should-people-be-concerned-about-parabens-in-beauty-products/

Note Biblik: we think the usage of chemicals and their combinations is a purpose - to harm people. Interesting was to find methylparabene and propylparabene in Hydrogen Peroxide, because many people use Hydrogen Peroxide for gargling (could be swallowed) Some sources and doctors recommend oral use of 3% Hydrogen Peroxide as drops (5-15 drops of 3% Hydrogen Peroxide to every glass of water-always start with the lowest dose) to drink as a prevention or for healing, because healthly body produces hydrogen peroxide to defend against all bad! We think it would be always better to find pure Hydrogen Peroxide without additives or prepare it from pure water without any additives.

 

SLOVENSKY: horeuvedený červený link je iba v angličtine. My si myslíme, že takmer všetko, čo sa dáva na pokožku sa do istej miery vstrebáva. Preto sú chemikálie v kozmetike nebezpečné a je to podľa nás zbytočná toxická záťaž. To, čo obsahujú dnešné krémy (okrem toho, že sú vyrobené z ropy) je vlastne bordel plný chemikálií a častokrát na poslednom mieste v zložení sa vyskytuje napr. konopný olej, ktorý má určité účinky, deklarované na obale. Ak je v zložení na posledných miestach, to znamená, že oproti ostatným je ho tam najmenej (ingrediencie na zložení bývajú usporiadané od tej, ktorá je zastúpená v najväčšom množstve). Prekvapilo nás, že sme našli metylparabén a propylparabén napr. aj v peroxide vodíka! Niektoré zdroje a lekári odporúčajú napr. vnútorné užívanie peroxidu vodíka (5-15 kvapiek 3% peroxidu vodíka do každého pohára pitnej vody-začína sa z najmenšími dávkami) Na zložení bežne predávaného peroxidu vodíka sme si všimli metylparabén a propylparabén. Ľudia s peroxidom vodíka aj kloktajú, môže dôjsť k prehltnutiu, podľa nás teda tu tieto látky už vôbec nemajú čo hľadať! (sú to potenciálne hormonálne disruptory, t.j. narušujú činnosť určitých hormónov)

DOSLOVNÁ CITÁCIA Z ANGL. ČLÁNKU: “Of greatest concern is that parabens are known to disrupt hormone function, an effect that is linked to increased risk of breast cancer and reproductive toxicity,” ..."Najviac sa obávame toho, že je známe, že parabény narušujú funkciu hormónov, a takéto účinky sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka a reprodukčnou toxicitou," (reprodukčná toxicita, angl. reproductive toxicity - napr. spontánne potraty, poškodenie plodu, problémy s počatím, u mužov sexuálne disfunkcie, poruchy pohyblivosti spermí a pod.; vlastne podľa toho, ako tomu rozumieme, parabény pôsobia vlastne aj ako hormonálna antikoncepcia a ak niekto pozná kombinácie a robí to zámerne... môže takto dosahovať celkom badateľné účinky, myslíme si, že štandardné postupy výroby a zvolené chemikálie a ich kombinácie neboli vybrané náhodou; pozn. red.)