SILA MYŠLIENKY

24.01.2018 19:14

Všímam si v posledných dňoch aké nesmierne dôležité je bdieť aj na úrovni myšlienok. Už najmenej 2x sa stalo, že človek, na ktorého som pomyslel, že mu zavolám, normálne odo mňa našiel v tú minútu neprijatý hovor a volal mi naspäť. Je takmer vylúčené, že by som jeho číslo nejako skutočne omylom vytočil. Akoby sa v posledných dňoch stieral rozdiel medzi úrovňou myšlienok a skutkov. Ono tam fakticky podľa môjho názoru ani rozdiel nikdy nebol, iba dnes vidíme následky svojich myšlienok zrealizované o niečo rýchlejšie ako v minulosti. Nakoľko aj strava má vplyv na myseľ, mali by sme sa zamyslieť nad tým, či jeme potraviny, ktoré podporujú naše úsilie o čistú myseľ a pomáhajú nám udržať naše telo zdravé. Nemenej dôležitá je aj voda. Skutočne má význam na fľaše s vodou napísať slová ako VIERA, NÁDEJ, LÁSKA. Voda si to zapamätá. (je vhodné vodu naliať do úplne nových čistých fliaš a nechať ju zmraziť. Tým sa zresetuje pôvodná informácia)

Nakoľko takmer každá potravina obsahuje vodu, význam modlitby, úprimný prejav vďaky Pánu Bohu pred každým jedlom má skutočne význam a výrazne ovplyvňuje celkovú hodnotu pokrmu. Pre človeka by to malo byť prirodzeným zvykom.

Človek, ktorý je nahnevaný, by nemal jedlo ani variť, pretože prípady otráv z jedla, kedy vzorky jedla v laboratóriu nevykazovali kontamináciu, úzko súvisia so zlou náladou kuchára:

"Poviem vám toto: stav kuchára má vplyv na jedlo, a pokiaľ je človek naladený negatívne, keď je podráždený, nahnevaný, alebo je s niečim nespokojný, potom nesmie variť." kremeľský šéfkuchár,  z knihy S.N. LAZAREV - ZDRAVIE ČLOVEKA

Naše myšlienky majú oveľa väčší vplyv na svet okolo nás, než by bol v minulosti bežný človek schopný zaznamenať, dnes však ten, kto má záujem svet okolo seba pochopiť, pri troche bdelosti môže spozorovať, že úrodu z toho čo zasial môže zožať už v priebehu miekoľkých minút či sekúnd, dalo by sa povedať prakticky okamžite. Z toho mne vyplýva, že na tejto planéte čochvíľa nebudú môcť prežiť ľudia s deštruktívnymi myšlienkami.

Buddha hovorí: "Všetko čo sme, je výsledkom našich myšlienok."

 

Pán Ježiš podľa môjho chápania Jeho Slovám považuje myšlienku za skutok:

"Počuli ste, že bolo povedané starým: Nezcudzoložíš. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srdci." Matúš 5:27-28