SITUÁCIA V AUSTRÁLII VRHÁ ZLÉ SVETLO NA ANGLICKO I ALŽBETU II. / SITUATION IN AUSTRALIA MAKES ENGLAND AN OPPRESSOR AND ELIZABETH II. LOOKS LIKE A TYRAN (SK, ENG)

08.01.2022 12:59

Austrálska vlajka / This is the australian flag:

We see clearly the symbol of the British empire! Head of the British empire is Her Majesty Queen Elisabeth II. When a fascism rise in Australia, such situation puts a dirt on the Royal family! We hope the Noble England and Her Majesty will always find a method how to bring order to chaos! Thank you,

Na austrálskej vlajke je jasne vidieť symbol Britského impéria, ktorého hlavou je Jej Veličenstvo anglická kráľovna Elisabeth II. Situácia v Austrálii - tvrdý fašizmus, vrhá zlé svetlo na Jej Veličenstvo anglickú kráľovnú Elisabeth II. a zároveň fašizmus v Austrálii bohužiaľ pošpiňuje i celú kráľovskú rodinu! Dúfame, že vznešené Anglicko, ktoré veľmi milujeme, sa od fašizmu v Austrálii bude dištancovať a veríme, že vznešené Anglicko a Jej Veličenstvo vždy nájdu prostriedky, ako vniesť poriadok do chaosu! Ďakujeme,

Ďakujeme Anglicko, milujem Ťa / Thank you England I love you!

Biblik.sk

Flag of England vs. the flag of the Red Cross.

England cannot be a tyran!