ŠESŤ KANDADSKÝCH LEKÁROV NÁHLE ZOMRELO V PRIEBEHU DVOCH TÝŽDŇOV / SIX CANADIAN DOCTORS DIE SUDDENLY WITHIN TWO WEEKS (SK, ENG)

06.08.2022 12:19

"ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE CHORÍ." cit. Pán Ježiš Kristus, Biblia (Matúš 9:12) - toto je Svätá Pravda aj o očkovaní, je zvrhlosť podávať injekcie s obsahom choroboplodných zárodkov akémukoľvek zdravému človeku/dieťaťu/zvieraťu a malo by to byť trestné!

"THEY THAT BE WHOLE NEED NOT A PHYSICIAN, BUT THEY THAT ARE SICK." (quote Lord Jesus Christ, Matthew 9:12. This is the Holy Truth about ANY vaccination as well! The principle of vaccination is sick! There's nothing else what people can wait from vaccination - only sickness and death!

-     -     -

Doteraz neslýchaný fenomén s názvom Syndróm náhleho úmrtia dospelých (SADS) si v posledných mesiacoch získal veľkú pozornosť. Šesť kanadských lekárov náhle zomrelo v priebehu dvoch týždňov. Mladých, zdravých kanadských lekárov postihuje dovtedy neslýchaný fenomén s názvom Syndróm náhleho úmrtia dospelých (SADS)

Poznámka Biblik: Môžete pozrieť aj doluuvedený anglický link. Súvisia choroby a náhle úmrtia s očkovaním? Zaujímavé informácie ako náhle úmrtia naznačujú súvislosť s očkovaním nájdete tu

ENGLISH:

"Six Canadian Doctors die suddenly within two weeks

Young, healthy Canadian Doctors are being hit by the previously unheard-of phenomenon called Sudden Adult Death Syndrome (SADS)." Read more here:

https://www.rebelnews.com/six_canadian_doctors_have_suddenly_died_in_two_weeks

Note Biblik: google "SIDS VACCINATION JAPAN". There are a strong evidence, that a sudden death of children corelates with vaccination. We are absolutelly sure about this: Everywhere with vaccines comes diseases, suffering and death! It's not normal to give injections to healthly humans! This practice is sick! Vaccination is a false religion! And the time of the truth is coming! Interesting slovak link here

 

 

Zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní.

 

 

Biblik.sk

TEMPUS VERITATEM PARIT
čas rodí pravdu, alebo čas verifikuje pravdu.
alt. preklad: PRICHÁDZA ČAS PRAVDY!
THE TIME OF TRUTH IS COMING!

Prosíme Vás o podporu našej práce / Please support or work:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963

Swift / BIC: FIOZSKBA

ĎAKUJEME.

THANK YOU.