Pjér la Šé'z a Jan Rak / Jupiterova chvíle...aneb Skutečnost II.