SLOVÁ KRISTA / WORDS OF CHRIST (časť II., Part 2) (SK, ENG)

08.01.2022 11:43

"Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu; lebo zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený." Matúš 12:36-37

"But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned." Matthew 12:36-37

- - -

Mat 3:15, Mat 4:4, Mat 4:7, Mat 4:10, Mat 4:17, Mat 4:19, Kázeň na Vrchu / Sermon on the Mount - Mat kapitoly/chapters 5., 6., 7., Mat 8:3, Mat 8:4, Mat 8:7, Mat 8:10-13, Mat 8:20, Mat 8:22, Mat 8:26, Mat 8:32, Mat 9:2, Mat 9:4-6, Mat 9:9, Mat 9:12-13, Mat 9:15-17, Mat 9:22, Mat 9:24, Mat 9:28-30, Mat 9:37-38
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/slova-krista-words-of-christ-cast-1-part-1/

 

Mat 10:5-42, Mat 11:4-19, Mat 11:21-30, Mat 12:3-8, Mat 12:11-13, Mat 12:25-37, Mat 12:39-45, Mat 12:48-50, Mat 13:3-9, Mat 13:11-33, Mat 13:37-52, Mat 13:57