SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ HYMNA / SLOVAK FOLK - ON THE TOP OF THE KING's HILL (SK, ENG)

04.03.2019 16:55

Na Kráľovej holi / On the top of the King's Hill:

https://www.youtube.com/watch?v=Lg1dyPv2ESg

Na Kráľovej holi, stojí strom zelený.
Vrch má naklonený, vrch má naklonený.
Vrch má naklonený, k tej slovenskej zemi.
 
On the top of the King's Hill, there's a tree of green.
His crown has inclined to listen the sound,
of our beautiful slovak ground.