NOC ZO SOBOTY NA NEDEĽU 5.4.2020 o 4:45 ráno BUDE MEDITÁCIA (MODLITBY) / GLOBAL MEDITATION 5.4.2020 4:45 AM (SK, ENG)

02.04.2020 21:16

NOC ZO SOBOTY NA NEDEĽU 5.4.2020 o 4:45 ráno BUDE MEDITÁCIA (MODLITBY)

Môžeme pomôcť Silám Svetla:

- redukovať pandémiu

- vytvoriť lepšie podmienky pre odhalenie členov satanistickej globálnej  pedofilnej mafie

- zvýšiť možnosti zatýkania týchto zločincov

 

ENGLISH:

Europe and Asia will already have April 5 the moment of the activation, which will be 3:45 am BST in London, 4:45 am CEST in Paris, 4:45 am EET in Cairo, 10:45 am CST in Taipei and Beijing, 11:45 am JST in Tokyo and 12:45 pm AEST in Sydney.

We can help our Forces of Light:

- reduce the pandemy
- create better conditions to reveal global satanic pedophile club members
- rise the chances to put those satanists to jail