SPOJENIE VEDY A NÁBOŽENSTVA - PREČO JE NEVYHNUTNÉ [časť 2.]

20.02.2018 12:41

Najdôležitejším Božím prikázaním je milovať Pána Boha, blížneho a seba samého:

Veľké prikázanie

"Ale farizeovia počujúc že umlčal sadúceov, sišli sa dovedna, a jeden z nich, zákonník sa opýtal pokúšajúc ho a povedal: Učiteľu, ktoré prikázanie je veľké v zákone? A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojeho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je to veľké a prvé prikázanie. A druhé, tomu podobné je: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba! Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci." (Matúš 22:34-40)

 

Dôvod prečo kňazi, lekári a sudcovia strácajú autoritu je aj ten, že si myslia, že niečomu rozumejú lepšie. Chýba im pokora, ktorá pramení z lásky. Intelektuálne možno chápu viac, no zabúdajú, že z najvyššieho hľadiska sú si naozaj všetcia ľudia rovní:

"Jedno je vším a vše je jedním." Dr. Eduard Tomáš

Doktor-psychiater si myslí, že rozumie duši pacienta lepšie ako samotný pacient, čo je hlboký omyl. Utvoriť si celkový obraz o človeku, ktorého vycítením a pochopením je možné pomôcť človeku uzdraviťsa, na to vraj nie je čas. Hľadajú sa lieky a kombinácie liekov - namiesto pochopenia života a myslenia pacienta, ktoré viedlo k chorobe. Takto je isté, že sa pacient (ak bude ešte živý) určite vráti zas. Psychofarmaká, ktoré pacienti užívajú vypôsobia, že pacient najskôr navštívi po čase aj iného lekára - s chorobou, ktorú mu vyvolali psychiatrické lieky, ktoré sú za týmto účelom vyvíjané. Je to dnes bohužiaľ bežná súčasť vývoja liekov, pre akcionárov farmaceutických spoločností je jednou z hlavných požiadaviek zvýšenie a dlhodobé udržanie zisku. (Je naozaj komické, že niektorí ľudia dnes ešte veria ich vakcínam a neboja sa to svinstvo nechať vpratať do vlastných detí)

Ak prídete k obvodnému lekárovi, niekedy sa na človeka lekár ani nepozrie a len píše do počítača, aby vytlačil papier pre iného lekára. Iný lekár mu to chce vrátiť, a vlastne lekári komunikujú medzi sebou. To najdôležitejšie-vzťah s pacientom, ktorý má na uzdravenie zásadný význam je úplne chorý! A ak chce pacient vedieť, čo o ňom tí lekári hovoria, je to v zdravotnej karte zašifrované latinčinou. Ospravedlňuje sa to tým, že latinčine rozumie každý lekár na svete, ale treba nájsť reč, ktorej rozumie aspoň dotyčný pacient.

Veda existenciu duše ani neuznáva, teda nie je známe, že by sa čokoľvek o duši vyučovalo na medicíne. Psychické choroby prirodzene označujeme ako duševné choroby, teda v prvom rade je psychická choroba nemoc duše. Čo je to za lekára, ktorý chce liečiť psychické choroby a neuznáva existenciu duše? Som presvedčený, že v takom prípade je lepšie nájsť si iného lekára.

Existencia duše je rovnako náboženský, ako aj vedecký fakt. Samozrejme dôkazy o existencii duše podávajú aj lekári, aj vedci, aj mnohí prebudení psychiatri a výskumníci, napr. Dr. Moody, Dr. Foučková, Milan Calábek a ďalší a ďalší.

Dnes je veda bez náboženstva a náboženstvo bez vedy temnotou a vedci a lekári sú udržiavaní a vychovávaní v lži, podľa požiadaviek tzv. elity:

 

12. Klamali sme, podplácali, otupovali, demoralizovali dorast Gojimov tým, že sme
ich učili zásadám a teóriám, ktoré sme sami pokladali za falošné, ale ku ktorým sme
úmyselne dali podnet.

13. Dostali sme sa k prekvapivým výsledkom tým, že sme nesprávne vysvetľovali
texty zákonov, bez toho aby sme menili ich základný zmysel. Najprv sme ich
prekrútili, urobili nejasnými tak, že sa ľudia potom v spletenom zákonodarstve vlády
vôbec nemohli vyznať. Z toho vyvstala teória založiť justíciu na voľnom uvážení.
14. Namietnete, že sa proti nám zdvihne vlna ozbrojeného odporu, ak budú naše
plány predčasne odhalené. Aj toto predpokladáme a pripravili sme také technické
opatrenia, že aj tí najstatočnejší sa pred nimi zachvejú. Vo všetkých hlavných
mestách budú vybudované podzemné dráhy a chodby, ktoré použijeme na likvidáciu,
takže budú zlikvidované aj so svojimi zariadeniami a národnými pamiatkami.

Protokoly sionských mudrcov 32:12-14
https://dolezite.sk/KNIEZATA-ZLOBY-Protokoly-sionskych-mudrcov-AvMPDf.html#ixzz57kMQVJMF