Sportovci po covid vakcíně: 357 srdečních zástav, vážné problémy, 204 mrtvých (aktualizovaný seznam) / 359 Athlete Cardiac Arrests, Serious Issues, 205 Dead, After COVID Shot (SK, CZ, ENG)

22.12.2021 10:06

Pozn. Biblik / Note Biblik: podľa súčasných informácií od mnohých popredných lekárov a vedcov očkovaní ľudia majú zvýšené riziko srdcových problémov. Podľa úmrtí športovcov sa riziká pre očkovaných ľudí javia byť značne vyššie zvlášť pri vykonávaní fyzickej aktivity (!) / According to informations from many top scientists and doctors vaccinated have some risk to get heart problems. As we see, when athletes are dying, the risk could be significantly increased by doing physical activity...

"Ve zkratce...

Rozhodně není normální, aby mladí sportovci trpěli srdečními zástavami nebo umírali při sportu, ale letos v roce 2021 se to děje. Všechny tyto srdeční problémy a úmrtí přišly krátce poté, co dostali covid vakcínu. I když je možné, že se to může stát i lidem, kteří covid vakcínu nedostali, samotná čísla jasně ukazují na jedinou zřejmou příčinu. Každá zpráva v seznamu je uvedena i se zdrojem. Více v článku." Viac tu: https://otevrisvoumysl.cz/sportovci-po-covid-vakcine-srdecni-zastavy-vazne-problemy-umrti/

 

ENGLISH:

"Update 19 Dec: Added Stefan Frei, Meaghan McGonagle, Alexander Frolov, Donald Parham, Michael Mitchell, Azorean Tatum, Simon Walker, Davide Bristot, Nathan Esparza, Ernesto Ramirez Jr, Sang Ho Baek, Joshua Johnson, Dave Mears, Leah Taylor, Shawn Kuhn, Red Gendron, Aurélie Hans.

It is definitely not normal for young athletes to suffer from cardiac arrests or to die while playing their sport, but this year it is happening. All of these heart issues and deaths come shortly after they got a COVID vaccine. While it is possible this can happen to people who did not get a COVID vaccine, the sheer numbers clearly point to the only obvious cause." Read more here: https://goodsciencing.com/covid/athletes-suffer-cardiac-arrest-die-after-covid-shot/