ŠŤASTIE NIE JE CIEĽ, ŠŤASTIE JE VEDĽAJŠÍ PRODUKT

11.08.2017 16:21

Dnes  sa veľmi  veľa  ľudí snaží  dosiahnuť zdravie,  šťastie,  úspech  a  bohatstvo.  Existuje rôzna literatúra,  no treba byť veľmi opatrný,  knihy ako napr.  THE SECRET  sú čistý satanizmus. Áno, je možné presadzovaním vlastnej vôle dosiahnuť veľké veci, ale za cenu zapredania vlastnej duše. Bez dôkladnej znalosti Božieho Slova - Svätej Biblie - iba veľmi ťažko človek získa cit pre rozlišovanie týchto rafinovaných amerických trikov. Je fajn, že dnes existujú stránky, kde ľudia miesto bezmyšlienkovitého konzumovania elegantne naservírovaných trikov sa snažia odhaliť podstatu vecí a majú záujem spoznať a pochopiť skúsenosti starších ľudí. (Úprimnú snahu pomerne mladého autora článku je vidieť napr. aj tu:  www.zmensvojzivot.sk/zakony-stastia/ )

 

V skutočnosti existuje jeden Zákon a tým je Zákon Lásky. Boh Je Láska. V Božom Slove, v Svätej Biblii, najvzácnejšej knihe sveta je napísané:

 

Najväčšie prikázanie.

Vtedy pristúpil jeden zo zákonníkov, keď ich bol počul dohadovať sa, a vediac, že im dobre odpovedal, opýtal sa ho: Ktoré prikázanie je najprvšie od všetkých?

 A Ježiš mu odpovedal, že najprvšie od všetkých prikázaní je: Čuj, Izraelu, Pán, náš Bôh, je Pán jeden! A: milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie. A druhé podobné je toto: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba! Iného prikázania väčšieho nad tieto niet.

A zákonník mu povedal: Dobre, Učiteľu, pravdu si povedal, že je len jeden Bôh, a nieto iného krome neho, a milovať ho z celého srdca a z celého umu a z celej duše a z celej sily a milovať blížneho jako samého seba je viac ako všetky zápaly a iné obeti. A Ježiš vidiac, že rozumne odpovedal, riekol mu: Nie si ďaleko od kráľovstva Božieho. A nikto sa ho už viacej neopovážil opytovať.

(Evanjelium podľa sv. Marka 12:28-34)