ŠTEFAN HARABIN: MANUÁL NA NEÚSTAVNÉ POLICAJNÉ PRAKTIKY (+Poznámka Biblik: POLICAJTI A VŠETCI, KTORÍ PRENASLEDUJÚ V TEJTO SITUÁCII OBYVATEĽSTVO SÚ VOJNOVÍ ZLOČINCI)

05.11.2020 12:16

"Právny postup do vrecka,
pre každého ako manuál na neústavné policajné praktiky.

V dôsledku sprítomnenia veľkého množstva prosieb zo strany bežných občanov, ktorých šikanuje polícia, pokiaľ ide o ich voľný pohyb a pobyt bez predloženia negatívneho antigénového testu,
dávam Vám stručnú právnu orientáciu ako sa brániť v tomto smere voči nezákonným praktikám polície.
V zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
čl. 5 ods.
1/ núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo hrozí, že dôjde i k ohrozeniu života a zdravia osôb,
3/ v čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti... písm. g) obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu.
Podľa čl. 23 ods. 1, 3 Ústavy sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje a môže byť obmedzená iba zákonom, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu i ochranu zdravia...
Služobná prísaha policajta v zmysle § 6 ods. 2 zák. 410/1991 Zb.
o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky znie:
"Slávnostne vyhlasujem, že budem čestným, statočným a disciplinovaným príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a to i s nasadením vlastného života. Pri plnení svojich povinností sa budem vždy spravovať ústavou a zákonmi. Tak prisahám!"
Na poklade uznesenia vlády č. 693 z 28. októbra 2020 a Mikasovej vyhlášky z 30. októbra 2020 o obmedzení pohybu a pobytu
ústavnoprávne Vám nebola obmedzená sloboda pohybu a pobytu.
Policajti Vás preto v tejto spojitosti nesmú kontrovať, uložiť pokutu ani predviesť na políciu, lebo ste nič nespáchali, ani len priestupok.
Ak Vás predsa len zastavia, ukážte im túto krátku právnu analýzu, vrátane sľubu policajta, pokutu neplaťte žiadajte doručiť rozhodnutie o jej uložení na adresu Vášho bydliska.
V prípade predvedenia na políciu,
do zápisnice o Vašom výsluchu podajte trestné oznámenie na protiprávne konajúceho policajta, resp. konkrétnych policajtov za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a za obmedzovanie osobnej slobody.
K zápisnici priložte i opis predmetnej právnej analýzy.
Zároveň trvajte na predložení opisu zápisnice, aby ste mali doklad o podaní trestného oznámenia lebo ste tam učinili trestné oznámenie.
Garantujem Vám bez najmenších pochybnosti, že sa Vám nič nestane a v prípade horlivého idiota iba zarobíte na náhrade škody za jeho nesprávny úradný postup a nezákonné rozhodnutie."

Zdroj:

https://www.facebook.com/harabinstefan/posts/2933243846952441

-   -   -

Poznámka Biblik:

Ďakujeme: Štefan Harabin, Infovojna.sk a všetkým normálnym policajtom

Prosíme vás spojte sa a prenasledujte zločincov.

Ľuďom bez rúšok a bez tých satanských papierov (tzv. Covid certifikátov) dajte pokoj. Na zločinoch fašizoidnej vlády je veľmi nebezpečné sa zúčastňovať, pred súdnym tribunálom môže skončiť každý vojnový zločinec. Policajti a všetci, ktorí prenasledujú v tejto situácii obyvateľstvo sú vojnoví zločinci.