Sudca Dalibor Miľan prostredníctvom právnickej kancelárie zaslal šéfovi Súdnej rady Mazákovi rozsiahlu reakciu na rúškovú korona-šikanu a pozastavenie výkonu jeho sudcovskej funkcie

18.06.2021 10:00

infovojna.sk

"Klient má za to, že odmietnutím prekrývania horných dýchacích ciest neporušuje žiaden platný právny  predpis. Povinnosť prekrývania horných dýchacích ciest totiž nevyplýva zo žiadneho platného právneho  predpisu Slovenskej republiky. Od klienta nie je legálne možné vyžadovať prekrývanie horných  dýchacích ciest, a za odmietnutie prekrývania horných dýchacích ciest ho nie je legálne možné akokoľvek sankcionovať či diskriminovať. Neumožnenie vstupu do budovy súdu či výkonu funkcie  sudcu bez prekrytia horných dýchacích ciest je podľa názoru klienta protiprávnym konaním" Viac tu: https://www.infovojna.sk/article/sudca-dalibor-milan-prostrednictvom-pravnickej-kancelarie-zaslal-sefovi-sudnej-rady-mazakovi-rozsiahlu-reakciu-na-ruskovu-korona-sikanu-a-pozastavenie-vykonu-jeho-sudcovskej-funkcie