SVEDECTVO BÝVALEJ OKULTISKY A PROBLEMATIKA MODERNÝCH CIRKVÍ

28.03.2018 00:32
1 Milovaní, neverte každému duchu, ale zkúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.

"Milovaní, neverte každému duchu, ale zkúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta." 1. epištola sv. Jána 4:1

-    -    -

https://www.youtube.com/watch?v=1qiasI8ivKI

Táto zvláštne krásna žena vynikajúco a veľmi stručne zhrnula situáciu mnohých najmä proamericky a proizraelsky orientovaných moderných cirkví. Bohužiaľ aj na Slovensku sa mnohí ľudia stali členmi rôznych zo zahraničia financovaných globálnych náboženských spoločností a náboženských hnutí, kde môžeme pozorovať prejavy démonov vydávajúcich svoje pôsobenie za Moc Božiu.

Aj mnohí moji priatelia sa bohužiaľ stali členmi rôznych primitívnych spolkov a odmietajú vo svojich cirkvách vidieť jasné signály antikrista. V niektorých moderných cirkvách, spolkoch a hnutiach, ktoré už dnes široko pôsobia aj na Slovensku, sa po vzore šovinistických kazateľov z USA kladie dôraz na presadenie si vlastnej vôle s použitím Boha. Mohli by sme povedať, že členovia týchto cirkví sú vedení k satanizmu - teda k uctievaniu vlastných túžob a prianí. Za pôsobenia akože Božej Moci sa učia ako si svoje priania splniť!

Hovorí sa, že pod lampou je najväčšia tma, kto by upodozrieval navonok zbožných kazateľov a pastorov z uctievania démonov či satanizmu? Veď oni ešte majú moc aj mnohých uzdraviť z telesných problémov, ale za akú cenu?

Bohužiaľ mi to pripadá, ako keby v proamericky a proizraelsky orientovaných cirkvách mali rafinované metódy na výplach mozgov. Často krát ich vlastný primitívny výklad Biblie býva primitívnym dušiam, ktorých tieto spolky priťahujú prezentovaný ako ten jediný správny: meditácia podľa nich pochádza od diabla, reinkarnácia a všetka múdrosť Východu je podľa nich blud, svet je podľa nich iba čierny a biely! Majú zoznam dlhý ako toaletný papier, čo všetko je okultizmus, vrátane homeopatie, akupunktúry a ďalších metód, ktorých pôsobeniu nerozumejú. Všetky tieto staroveké prospešné metódy sú vraj diabolské, teda aj ich vykonávatelia musia byť iste pod mocou diabla! (keď nastúpi globálna svetovláda, budú vás môcť legálne zabiť, ak budete mať iný ako ten "správny" názor! Spomeňte si, kto upaľoval "bosorky"? Predsa skutoční bosoráci preoblečení za kňazov, aby zadusili každé svetlo v spoločnosti, ktorú chceli ovládať z tmy. Svetlo Krista, ktoré vždy víťazí nad tmou, na  ktorú sú títo hadi zvyknutí, im nevyhovuje. Aby Ho zatienili, sú schopní urobiť čokoľvek)

Ale to, že členov týchto cirkví vlastne k satanizmu vedie ich kazateľ tým, že ich učí ako za pomoci Boha dosiahnuť auto, dom, majetok, ženu a peniaze - to je vraj v poriadku, pretože aj mnohé biblické postavy boli milionármi! (Dôraz kladú aj na rozvoj mystických schopností, najmä na hovorenie jazykmi, duchovné uzdravovanie a ďalšie, ktoré sú skôr prekážkou na ceste do Kráľovstva Božieho) Oni, členovia moderných cirkví sa pokladajú za vyvolených! Vraj majú oprávnený nárok dosiahnuť svoje, a keďže sú vraj Božie deti, Boh im to dať musí, lebo vraj Boh je ich Otec a nenechá ich bez slušného dedičstva! Sú vedení k tomu, že budú na Zemi už čoskoro žiť ako prasce v žite, lebo s Božou pomocou zbohatnú a nakoniec Boh odstráni každého, kto má iný názor! Priatelia, aj toto sú moderné cirkvi!

Záver: Proamerické a proizraelské náboženské organizácie pôsobiace Slovensku majú tendencie k náboženskému fašizmu.

-    -    -

Na spojenie s Pánom Ježišom Kristom žiadne spolky nepotrebujete. Pána Boha nájdete, ak Ho budete hľadať celým srdcom (pozri Jeremiáš 29:13 a Matúš 7:7) Vhodné je skôr ticho a samota ako hudba a spoločnosť. Vždy, keď poviete či už nahlas alebo potichu (hoci aj bez slov) úprimne do svojho duchovného srdca (od stredu hrudníka kúsok vpravo) Meno Pána Ježiša Krista a pozvete Ho do svojho života, nikdy vás nenechá bez pomoci. Len musíte pochopiť, že Boh, Pán Ježiš Kristus a Svätý Duch nie je bytosť od vás oddelená. Musíte Ho hľadať v sebe. Je dobré si ujasniť, čo v živote vlastne naozaj chcete, čo má pre vás skutočne cenu.

Svätá Biblia je vynikajúca pomôcka, no musíte sa snažiť Božie Slovo pochopiť z prvej ruky, a nespoliehať sa na vysvetlenia farárov a rôznych duchovných učiteľov. Svätá Biblia - Božie Slovo je odpoveď a kľúč na váš život, návod k Životu. Pochopenie Svätej Biblie, meditácia a modlitba, to je to, čo potrebujete, ak chcete v najbližších dňoch vôbec prežiť. Skrátka z celej sily sa musíte snažiť milovať Boha vo svojom srdci. Vnútorne každú situáciu prijímať, navonok aktívne niečo robiť. Ak si zvyknete na určitý rytmus a budete sa ho snažiť udržať, celý Vesmír vám pôjde v ústrety, pretože vaše priania budú harmonické.

 

SUBHAM ASTU SARVADŽAGATAM. ŠŤASTNÉ NECH SÚ VŠETKY BYTOSTI. ÓM.