SVEDECTVO CIGÁŇA - MILIONÁRA

05.03.2019 01:02

Tento Cigáň pochopil, čo v živote má najväčšiu cenu, zanechal celý majetok aj preto, aby Vám to mohol povedať. Možno by ste to mali počuť aj vy.

V tejto prednáške sú zároveň popísané aj obvyklé korene psychických porúch.

Poznámka Biblik: podľa mojich skúseností zvlášť potraty, veštenie, mágia, nechuť žiť, samovraždy, či samovražedné pokusy, aj u rodičov či starých rodičov atď. - treba Pánu Bohu vyznať ako hriech a modliť sa aj za odpustenie hriechov svojich aj svojich predkov. Môže to výrazne pomôcť zlepšiť psychický či zdravotný stav chorého dieťaťa či dospelého. Na to nemusíte chodiť do kostola, môžete sa modliť aj doma na kolenách v tichu, ak treba aj tristokrát denne. Ak Boh vidí, že Vy máte snahu žiť podľa Jeho Zákonov popísaných v Biblii, On Vás ani Vašich najbližších len tak nenechá, verte! Človek musí túžiť po Bohu, po Novom Čistom Srdci, aby chodil vo Svetle a viac nehrešil. Ak túto túžbu človek nemá, mal by sa za ňu modliť, za túžbu po Bohu (žiť s Ním, žiť podľa Božej Vôle, žiť v láske a jednote s Bohom - BYŤ) Tu je kvalifikovaný odborník, to si prosím Vás dobre pozrite, nech viete:

Príbeh, ktorý mnohým ľuďom zachránil život, stojí za to:

https://www.youtube.com/watch?v=Ar2STdFivqE