TAKTO TO JE?!

22.07.2019 18:03

Dedovi komplet vyhorela jeho krásna reštaurácia. Ako sa tak pozeral na tlejúce trosky a plakal, prišiel za ním jeho o dosť mladší známy a začal ho utešovať. Dedo okamžite prestal plakať a začal mladšiemu rozprávať tento príbeh:

V starovekom japonsku porodila mladá šľachtičná dieťa. Rodičom sa bála priznať, že dieťa má s chudobným rybárom, tak povedala, že otcom dieťaťa je mních. Rodičia teda zobrali dieťa k mníchovi do kláštora a hovoria mu:

"Takže vážený mních, keďže ste otcom dieťaťa, tak sa o neho aj budete starať!" A mních prijal od nich dieťa a povedal:

"Ahá, tak takto to je?!"

Prešiel rok a rybár-skutočný otec toho dieťaťa si vzal mladú šľachtičnú za ženu a prídu do kláštora. Pravý otec dieťa hovorí mníchovi: "Takže vážený mních, ja som jeho otec, dajte mi moje dieťa!" A mních im odovzdal dieťa a odpovedal:

"Ahá, tak takto to je?!"

- No a to je koniec príbehu, hovorí dedo chlapcovi.

A chlapec sa pýta:

"Ale dedo, to mi prečo hovoríte zrovna teraz?"

- Vieš, ako som videl tú svoju vyhorenú reštauráciu hovorím si:

"Ahá, tak takto to je?!" :-)

 

https://www.youtube.com/watch?v=xd2b6OPVFSI