TIP NA FILM / MOVIES WE LIKE: BAD LIEUTENANT, KATKA, THE ASPHYX

17.08.2018 14:41

1.) BAD LIEUTENANT (1992)

Vynikajúci herec Harvey Keitel v úlohe zlého policajta, ktorý má radšej drogy ako česť:

A perfect actor Harvey Keitel as bad lieutenant, who likes drugs more like a dignity:

české titulky / czech subtiles:

 

 

2.) KATKA

dokumentárny film o Katke závislej na heroíne, česky:

a documentary about junky girl Katka, czech only:

 
 

 

3.) THE ASPHYX (1972)

Kvalitný horor o zachytávaní duší zomierajúcich, anglicky:

A perfect horror about catching souls during executions:

English only, 854x352 mkv: