TIP NA KNIHU: Abd-ru-shin: ODPOVEDE NA OTÁZKY / BOOKS WE LIKE: Abd-ru-shin QUESTIONS AND ANSWERS (SK, ENG)

17.03.2021 09:52

Kniha Abd-ru-shin: ODPOVEDE NA OTÁZKY

"Boh ale chce, aby sa žilo podľa jeho zákonov. Lebo len tak môže byť človek šťastný! K takému životu však patrí plné poznanie, nijaké nejasnosti. Celý život a pohyb vo stvorení je podriadený zákonom, prichádza z nich. Preto sa stvorenie až do namejších častí musí spoznať jasne a plno-vedome! Kde potom ostáva priestor pre mystiku? Mystika vo stvorení je proti božskej vôli; neznáša sa s Božími prikázaniami a podľa toho musí škodiť ľuďom, ktorým sa ju snažia vnútiť. Mystikovia sú teda s okultistami a špiritistami blízko príbuzní a škodliví následkami ich pôsobenia. Duchovne nie je v tom nijaký rozdiel." Abd-ru-shin kniha Odpovede na otázky str. 66-67

 

"S istotou možno súhlasiť, že veľmi mnoho ľudí na psychiatriách je iba posadnutých, nie chorých." Abd-ru-shin, kniha Odpovede na otázky str. 82

"For sure it is possible to agree, that a large group of people in psychiatric hospitals are just possessed, not sick." Abd-ru-shin, book Question and answers

ENGLISH:

Book Abd-ru-shin: QUESTIONS AND ANSWERS