TIP NA KNIHU / BOOKS WE LIKE: MARY C. NEALOVÁ: SEDEM POUČENÍ Z NEBA / MARY C. NEAL: 7 LESSONS FROM HEAVEN (SK, ENG)

15.08.2020 00:14

"To fall in love with God is the greatest of all romances; to seek Him, the greatest adventure, to find Him, the greatest human achievement." Raphael Simon

"Milovať Boha je najsilnejší príbeh lásky; hľadať Ho je najväčšie dobrodružstvo; nájsť Boha je to najväčšie, čo človek môže dosiahnuť." Raphael Simon

initial quote from the book bellow / úvodný citát z doluuvedenej knihy

- - -

 

Mary C. Neal: 7 LESSONS FROM HEAVEN

Mary C. Nealová: Sedem poučení z Neba