TIP NA KNIHU / BOOKS WE LIKE (SK, ENG)

04.05.2021 12:30

"Imunitný mechanizmus človeka je riadený výlučne stavom jeho mysli." Viktor E. Frankl, M.D., neurológ a psychiater (1905-1997)

"The immune mechanism of a human is managed explicitly by state of his mind." Viktor E. Frankl, M.D. neurologist, psychiatrist

- - -

Viktor E. Frankl: HĽADANIE ZMYSLU ŽIVOTA

Viktor E. Frankl: MAN's SEARCH FOR MEANING