TIP NA KNIHU: ČÍNSKA ŠTÚDIA / BOOKS WE LIKE: THE CHINESE STUDY

05.07.2020 16:56

"Ak nič nevieš o strave človeka, ako môžeš rozumieť jeho chorobám?" Hippokrates

"If you don't know about diet of your patient, how can you understand his sickness?" Hippokrates

- - -

T. Colin Campbell & Thomas M. Campbell:

THE CHINESE STUDY / ČÍNSKA ŠTÚDIA:

The China study : The Most Comprehensive Study of Nutrition Ever Conducted and the Startling Implications for Diet, Weight Loss and Long-term Health (in this book we found a connection of cancer and animal proteins, interesting information about healing cancer here, note Biblik)

Čínska štúdia je najvýznamnejšou knihou o výžive a zdraví, aká bola spracovaná za ostatných osemdesiat rokov. Ponúka prekvapivé pohľady na stravovanie, dlhodobé zdravie, chudnutie aj konkrétne rady, ako úspešne predchádzať ochoreniam (pojednáva aj o súvislosti živočísnych bielkovín a rakoviny, zaujimavé informácie o liečbe rakoviny nájdete tu; pozn. Biblik)