TIP NA KNIHU: KORÁN / BOOKS WE LIKE: QURAN (SK, ENG)

02.12.2020 10:51

KORÁN / QUARAN: ONE OF THE BEST BOOKS EVER WRITTEN. IN QUARAN THE READERS OF BIBLE WILL FIND MANY ABOUT PROPHETS AND LORD JESUS CHRIST, QURAN IS VERY INTERESTING SOURCE OF ANCIENT HOLY SCRIPTURES, QURAN IS ALSO THE WORD OF GOD. KORÁN - JE TO JEDNA Z NAJLEPŠÍCH KNÍH, AKÉ KEDY BOLI NAPÍSANÉ, JE TO POKLAD. ČITATELIA BIBLIE SA MÔŽU Z KORÁNU DOZVEDIEŤ AJ MNOHÉ O PROROKOCH A O PÁNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI. KORÁN JE VEĽMI ZAUJÍMAVÝ ZDROJ STAROVEKÝCH SVÄTÝCH TEXTOV A JE TAKISTO BOŽÍM SLOVOM:

https://www.knihysova.sk/kniha/58232/koran